افغانستان

واکنش‌ها به گزارش سینیرلی اوغلو؛ سپنتا: نیاز نبود در این گزارش طالبان «سفیدنمایی» شوند

رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی، در سخنرانی افتتاحیه‌ی یازدهمین دور گفت‌وگوهای امنیتی هرات، به‌گزارش فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ‌کننده‌ی ویژه‌ی ملل‌متحد برای افغانستان، واکنش نشان داده و گفته است که نیاز نبود در این گزارش، -به گفته‌ی او- طالبان «سفیدنمایی» شوند.

در میان این واکنش‌ها، شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در ناروی -که در بخشی از این نشست سخنرانی داشت- با انتقاد مشابه از این گزارش، گفت که عمل‌کرد ملل‌متحد در مسئله‌ی افغانستان، با تناقض هم‌راه است. به‌گفته‌‌ی منابع؛ فریدون سینیرلی ا‌وغلو هماهنگ‌کننده‌ی ویژه ملل‌متحد، به دستور دبیرکل ملل‌متحد، گزارش ویژه‌ای از وضعیت افغانستان تدوین کرده‌ است که قرار است ملل‌متحد، در چارچوب آن با افغانستان برخورد کند.
میلاد سیار
هم‌چنان واکنش‌ها به گزارش فریدون سینیری اوغلو هماهنگ‌کننده‌ی ویژه ملل‌متحد برای افغانستان، پابرجاست و ادامه دارد.

رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی، در نشست گفت‌وگوهای‌ امنیتی هرات می‌گوید که به باور او، گزارش آقای اوغلو، در پی سفیدنمایی طالبان بوده‌ است.

آقای سپنتا می‌گوید: «می‌خواهم تاکید کنم که برای ارایه این طرح، هیچ نیازی نبود که در مورد طالبان سفید‌نمایی شود و در میان آن‌همه سیاست‌های وحشت‌بار و ظالمانه، به مطالبی اشاره شود که در مقایسه با سیاست‌های بیداد‌گرانه‌ی حاکم در کشور ما، -به‌ویژه با در نظر‌داشت اِعمال سیاست آپارتاید جنسیتی- نمی‌توانند اهمیتی داشته باشند».

در‌ ادامه‌ی این نشست، انتقادهای مشابه نیز وجود دارند.

شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در ناروی نیز می‌گوید که در میان گزارش‌های ملل‌متحد در مسئله‌ی افغانستان، به باور او تناقض وجود دارد.

بانو بارکزی به «گزارش» گزارش‌گر ویژه‌ی ملل‌متحد برای «حقوق بشر» که از امکان «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان گفته و گزارش آقای اوغلو که به گفته بانو بارکزی، از تعامل گفته است، اشاره می‌کند.

بانو بارکزی می‌گوید: «در این میان، در گزارش مهم‌تر این است که دبیرکل ملل‌متحد قرار است در این‌باره جلسه‌‌ای داشته باشد. خُب وقتی آنان مرتکب آن جنایات شناخته می‌شوند، چه‌گونه همان سازمان(سازمان ملل‌متحد) یک نوع تعامل یا تا اکنون برای به‌رسمیت‌شناختن طالبان را درخواست می‌کند؟ بنابراین این یک نوع دید دوگانه برای سازمان است».

گزارش آقای اوغلو که به دستور دبیرکل ملل‌متحد از برای چه‌گونگی برخورد جهان با افغانستان تهیه شده، روی میز «شورای» قرار دارد.

این گزارش، به‌شمول تعیین فرستاده‌ی ویژه‌ی ملل متحد، ایجاد « گروه تماس» برای افغانستان و ادامه‌ی نشست‌های نمایندگان ویژه با مدیریت ملل متحد، سه پیش‌نهاد مهم دارد.