افغانستان

انتقاد مهاجران اخراج‌شده از ایران از رفتار نادرست پولیس ایران با آنان

شماری از مهاجرانِ اخراج‌شده از ایران که نمی‌خواهند نام و یا تصویر‌شان در این گزارش پخش شود، به آمو گفته‌اند که پولیس ایران آنان را لت‌وکوب کرده‌ است.

شماری دیگر نیز گفته‌اند که پولیس ایران، پاسپورت‌های‌شان را پاره کرده‌ است.

شماری از مهاجران در ایران، می‌گویند که حکومت این کشور در روزهای پسین، روند اخراج مهاجران را افزایش داده‌ است.

محمد عارف، مهاجر اخراج شده از ایران، می‌گوید: «ایرانی‌ها همرای ما رفتار بسیار زشت می‌کنند. برای ما در برابر کار پول نمی‌دادند. اسنادهای ما را که دریافت کرده بودیم پاره کردند. خواهش ما این است که برای ما کار در داخل کشور خود ما فراهم شود. تا کی به ایران آواره شویم؟»

محمد نبی غلامی، مهاجر اخراج شده از ایران، می‌گوید: «از ایران اخراج شدیم. ایرانی‌ها با افغان‌ها بسیار بد رویه می‌کنند و بسیار اذیت می‌کنند. می‌گویند چرا آمده اید.»

نفیسه دوسال‌پیش، و پس از بازگشت طالبان به قدرت، به علت آن‌چه ناداری و نبودِ کار در کشور می‌گوید، با خانواده‌اش به ایران مهاجر شد.

او می‌گوید همه داروندارش را فروخت تا بتواند هزینه‌ رفتن‌ به‌ ایران را فراهم سازد. اکنون یک هفته‌ است که پولیس ایران، او و خانواده‌اش را بازداشت کرده و به افغانستان بازگشت داده‌ است.

نفیسه می‌گوید که دیگر سرپناهی برای ماندن و نانی برای خوردن ندارد.

او می‌گوید: «پول نداشتیم که خانه کراه بگیریم. وقتی بیرون می‌شدیم ما را به نام افغانی اذیت می‌کردند. حتا به پارک هم رفته نمی‌توانستم. مریض هم بودم.»

دو‌ماه‌پیش، وزیر خارجه‌ ایران، به رسانه‌های ایرانی گفته بود که نزدیک‌‌ به‌‌ شش‌میلیون مهاجر از افغانستان، در ایران به‌سر می‌برند.