افغانستان

سازمان جهانی بهداشت: منابع بهداشتی زیر فشار و به ۱۰میلیون‌دالر نیاز است

عکس از سازمان بین المللی مهاجرت

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که با افزایش شمار برگشت‌کنندگان از پاکستان به افغانستان، منابع بهداشتی زیر فشار قرار می‌گیرند و برای رسیدگی به بیماران، به ۱۰‌میلیون‌دالر نیاز است.

بر بنیاد گزارش تازه‌‌ این سازمان، از اول تا ۲۱ نومبر، به‌ بیش‌از ‌۹۲هزار‌ مهاجر، مراقبت‌های بهداشتی ارایه شده که از این میان، ۵۶درصد آنان، زنان بوده‌اند.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که از یک‌سو سرما، سلامتی برگشت‌کنندگان را با خطر روبه‌رو ساخته و از سویی دیگر، با هجوم مداوم مهاجران، نیازمندی به مراقبت‌های بهداشتی و پشتیبانی اضافی افزایش یافته‌ است. در گزارش تازه‌ این سازمان آمده که تا ۱۸نومبر، بیش از ۳۷۴هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.
باعث حیات

روزانه هزاران مهاجر، با کوله‌باری از پریشانی‌، از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند.

چنان‌چه در آمار تازه‌‌ای که سازمان جهانی بهداشت می‌دهد، روزانه تا ۱۷هزار تن به افغانستان نیز آمده‌اند. بر بنیاد این آمار، شمار برگشت‌کنندگان تا ۱۸نومبر، به ۳۷۴هزار تن رسیده است که ۴۸درصد آنان، زنان بوده‌اند.

همین‌گونه بین اول تا ۲۱ نومبر، بیش از ۹۲هزار برگشت‌کننده، به مراقبت‌های بهداشتی نیاز داشته‌اند که ۵۶درصد این رقم، زنان بوده‌اند.

شایو لی، مسئول سازمان جهانی خوراک در افغانستان، می‌گوید: «برخی از زنان مجبور شده‌اند بدون همسر‌شان که توسط پولیس بازداشت شده بودند، پاکستان را ترک کنند. پس زنان در نبودِ سرپرست خانواده، خود‌شان باید برای خانواده‌‌شان تلاش کنند. خانواده‌هایی که پاکستان را ترک می‌کنند و به مرز می‌آیند، تنها مقداری غذا با خود می‌گیرند و خسته و گرسنه و نیازمند حمایت فوری هستند».

گزارش سازمان جهانی بهداشت به چند نیازمندیِ فوری نیز پرداخته‌ است. این گزارش گفته که هجوم مداوم مهاجران، نیازمندی به مراقبت‌های بهداشتی را افزایش داده و نیاز به پشتیبانی اضافی‌ است.

سازمان جهانی بهداشت هم‌چنان هشدار داده که سرما، سلامتی برگشت‌کنندگان را با خطر روبه‌رو ساخته و کمبود تجهیزات گرمایشی وجود دارد. مهم‌تر از همه، این سازمان گفته‌‌ است که با افزایش شمار مهاجران، منابع بهداشتی زیر فشار قرار دارند و سازمان جهانی بهداشت برای رسیدگی به نیازمندان، به ۱۰میلیون‌دالر پول نیاز دارد.

مینه، مهاجر افغانستان می‌گوید: «در این فصل زمستان، وضعیت برای افغانانی نگران‌کننده است که از پاکستان اخراج می‌شوند. افغانانی که به افغانستان بر می‌گردند، وضعیت خوب اقتصادی ندارند؛ چون شرایط افغانستان خوب نیست».

رسانه‌های پاکستانی گفته‌اند که روز گذشته، بیش از دوهزار تن از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند. طالبان هم می‌گویند که در جریان روند شناسایی خانواده‌های برگشت‌کننده، دریافته‌اند که از میان ۶۰خانواده، ۸ خانواده آن، شهروندان افغانستان نبوده‌اند.

ظاهر بهاند، خبرنگار افغانستان در پاکستان می‌گوید که برخی از پناه‌جویان افغان که در اسلام‌آباد زندگی می‌کنند، مالکان خانه‌های‌شان آنان را جواب داده‌اند، چرا که ویزا ندارند. در حال حاضر این مهاجران مقابل دفتر «یو ان اچ سی‌ آر» شب و روز خود را سپری می‌کنند».

اسلام‌آباد از اول نومبر، سیاست اخراج مهاجران بدونِ مدرک را آغاز کرد،. سیاستی که هدف اصلی آن اخراج مهاجران افغانستان بود. برخی مهاجران می‌گویند این روند با آزار و اذیت پولیس پاکستان و ترس و اضطراب همراه است.