افغانستان

بسته‌شدن سفارت افغانستان در دهلی نو به دنبال «فشار مداوم طالبان و هند»

سفارت افغانستان در دهلی‌ نو، امروز جمعه با نشر اعلامیه‌ای گفت که این سفارت به علت چالش‌های مداوم از سوی دولت هند و فشار از سوی طالبان، از پنجشنبه، دوم قوس، به‌گونه «دایم» مسدود شده است.

این سفارت، تصمیم برای توقف فعالیت سفارت افغانستان را انتخابی دشوار خوانده و گفته است که: «این تصمیم با توجه به فشار مداوم طالبان و دولت هند برای توقف اداره سفارت، سفارت را با یک انتخاب دشوار رو‌به‌رو ساخت».

این در حالی است که سفارت افغانستان در ۳۰ سپتمبر سال روان میلادی اعلام کرده بود که به دلیل برخورد نامطلوب دولت هند، به خاطر تمدید‌نشدن ویزاهای دیپلومات‌های حکومت پیشین، این سفارت فعایلت خود را متوقف می‌‌سازد.

در اعلامیه آمده است: «متاسفانه با وجود هشت‌هفته انتظار، اهداف تمدید ویزا برای دیپلومات‌ها و تغییر در رفتار دولت هند محقق نشد».

سفارت افغانستان در دهلی نو هم‌چنان گفته است که در حال حاضر تعطیلی و واگذاری اختیارات نگهبانی این سفارت به دولت هند، به نفع افغانستان خواهد بود.

در همین حال، این سفارت با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان، از دولت هند سه درخواست داشته است.

  • مسوولیت نگهبانی: سفارت افغانستان از وزارت خارجه هند خواسته است که بر بنیاد مقررات کنوانسیون وین(۱۹۶۱)، به تعهد خود برای نگهداری از اموال، حساب‌های بانکی، وسایل نقلیه، و سایر دارایی پ‌های نمایندگی دیپلوماتیک افغانستان در دهلی نو، عمل کند.
  • اجازه برافراشتن پرچم: سفارت افغانستان هم‌چنان از دولت هند خواسته است که اجازه برافراشتن پرچم سه‌رنگ افغانستان بر روی دارایی‌های این کشور را بدهد.
    در اعلامیه آمده است: «این نماد مهم، افتخار، غرور، فداکاری و خود‌مختاری برای میلیون‌ها افغان در سراسر جهان است».
  • حفاظت از دارایی ها: این سفارت هم‌چنان از وزارت امور خارجه هند خواسته است که حفظ اموال و دارایی‌های سفارت افغانستان را تضمین کند.

سفارت افغانستان از دولت هند خواسته است که: «دارایی‌های این سفارت را به یک دولت قانونی و پاسخگو که در آینده از سوی مردم افغانستان انتخاب شده باشد، تحویل دهد».

هم‌چنان در اعلامیه آمده است: «دیپلمات‌های جمهوری اسلامی افغانستان، این ماموریت را صرفا به دولت هند واگذار کرده‌اند. اکنون دولت مسوولیت دارد که در مورد سرنوشت این ماموریت تصمیم گیری کند، آیا بسته‌شدن آن را حفظ کند یا گزینه‌های جایگزین، از جمله امکان واگذاری آن به دیپلومات‌های طالبان را در نظر بگیرد. مسوولیت دیپلومات‌های تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی افغانستان رسما به پایان رسیده است. پایان ناگوار مأموریت جمهوریت، پایان جمهوری افغانستان در هند است».

سفارت هم‌چنان تاکید ورزیده است که دیپلومات‌های حکومت پیشین، هند را ترک کرده و به کشورهای سوم رسیده‌اند.

بر بنیاد اعلامیه، «افرادی که در سفارت افغانستان در دهلی نو باقی مانده‌اند؛ دیپلومات‌های وابسته به طالبان هستند که به وضوح در جلسات منظم آنلاین آنان شرکت می‌کنند».