افغانستان

بازگشت دوهزار مهاجر افغانستان از ایران در یک روز

Afghan nationals in Islam Qala border town, Herat province. File photo.

وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان طالبان در صفحه‌ی ایکس خود نوشته‌ است که روز گذشته دوهزار مهاجر افغانستان از طریق گذرگاه اسلام‌قلعه به کشور برگشته ‌اند.

این وزارت می‌گوید که از این میان، ۳۴۱ تن آسیب‌پذیر تشخیص داده ‌شده اند که به دفتر سازمان جهانی مهاجرت معرفی شده‌ اند.

ایران از دیرزمانی به این‌سو اقدام به اخراج و ردمرز مهاجرانی بی‌مدرک افغانستان از آن کشور کرده‌است.

کمیته‌ی جهانی مهاجرت ایالات متحده، وضعیت پناه‌جوی افغانستان را یکی از بحران‌های بزرگ پناه‌جوی در سطح جهان خوانده‌است.

این در حالی است که روند اخراج پناه‌جویان افغانستان از پاکستان نیز هم‌چنان ادامه دارد.

کمیساری عالی پناهندگان ملل‌متحد اعلام کرده‌است که در جریان یک ماه پسین، حدود ۳۷۴هزار شهروند بدون مدرک افغانستان، دوباره به کشور برگشته‌اند.

این سازمان از اخراج دسته‌جمهی پناه‌جویان افغانستان از پاکستان و نیز افرایش بازداشت‌ها در این کشور، ابراز نگرانی کرده و گفته‌است که اخراج دسته‌جمعی بحران‌بشری جاری در افغانستان را هم‌زمان با فرارسیدن زمستان، تشدید خواهد کرد.

این سازمان هم‌چنان گفته‌است که بدون سرپناه، بازگشت‌کنندگان؛ به‌ویژه زنان و کودکان آسیب‌پذیر خواهند شد.