افغانستان

پایان نشست دو روزه کابینه طالبان در قندهار

طالبان در یک اعلامیه از پایان نشست دوروزه کابینه آنان در ولایت قندهار به رهبری هبت الله آخندزاده خبر داده اند. در این نشست، در پیوند به حق کار و آموزش زنان و حضور آنان در جامعه هیچ‌ صحبتی نشده است.

در خبرنامه طالبان در این باره هرچند جزئیات بیشتر ارائه نشده اما آمده است که در باره مسایلی همچون بازگشت مهاجران ، توسعه‌ی روابط با کشورها برای حل مشکلات موجود، واردات و صادرات و ترانزیت، حفظ سیاست‌پولی طالبان بحث شده است.

در خبرنامه‌ آمده‌است که رهبر طالبان روی توسعه‌ی روابط با کشورها برای حل بحران موجود نیز سخن گفته‌است.

بیش از دو سال از محرومیت دختران و زنان از حق کار و آموزش آنان در افغانستان می‌گذرد؛ اما در این «نشست‌کابینه‌» طالبان، هیچ سخنی در مورد آن گفته نشده‌است.

پیش از این، بارها ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی طالبان، از کار روی یک قانون اساسی که بتواند حقوق و وجایب مردم افغانستان را تأمین و بازگو کند، سخن گفته بود؛ اما بر بنیاد این خبرنامه، داشتن یک قانون اساسی، از موارد بحث در این «نشست‌کابینه» طالبان نبود.

این درحالی است که جامعه‌ی جهانی به‌ویژه کشورهای جهان اسلام بارها روی رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان؛ به‌ویژه زنان و حق آموزش دختران و تشکیل یک حکومت همه‌شمول تاکید کرده‌اند؛ اما طالبان انفاذ و تطبیق شریعت اسلام و «فرهنگ افغانی» را معیار حکومت‌داری و تأمین حقوق می‌دانند.