افغانستان

مولوی خداداد صالح رییس پیشین شورای علمای هرات درگذشت

مولوی خداداد صالح، رییس پیشین شورای علما و روحانیون حوزه غرب هرات در نتیجه بیماری که داشت در پاکستان درگذشت.

منابع می‌گویند که او از چندی پیش به این سو از بهر بیماری که داشت در پاکستان زیر درمان بود.

او رییس دانشگاه الغیاث و شبکه تلویزیونی نگین‌الغیاث هرات نیز بود.

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین در پیامی به مناسبت درگذشت خداداد صالح، گفت که او یک شخصیت «مصلح» بود، و مرگ او را «ضایعه بزرگ» خواند.