موج

موج: افغانستان در میان چندین بحران؛ سازمان ملل در جستجوی نسخه تازه است

ضمیر کابلوف، فرستاده‌ ویژه روسیه برای افغانستان از برگزاری نشستی در باره افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد، سخن گفته است.تاریخ و محل برگزاری این نشست تاکنون مشخص نیست.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی و محمد ناطقی، عضو پیشین هیات مذاکره کننده جمهوریت با طالبان، به بحث و بررسی گرفته شده است.