بازرگانی

باشندگان کابل: با افزایش ارزش افغانی در برابر دالر در بهای مواد خوراکی تغییری نیامده‌است

برخی از باشندگان کابل می‌گویند با آن‌که ارزش دالر در برابر پول افغانی در دو سال پسین از مرز ۹۰ افغانی به ۷۰ افغانی کاهش یافته‌‌است؛ اما در بهای موادخوراکی در بازارهای کابل، تغییری نیامده است.

آنان می‌گویند انتظار داشتند با افزایش ارزش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر، بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل به گونه‌ی چشمگیری کاهش یابد.

بر بنیاد گزارش تلویزیون ملی زیر اداره‌ی طالبان، ام‌روز سه شنبه، ارزش ۱ دالر ۷۰ افغانی و ۵۶ پول است.

به گفته‌ی کارشناسان، از این‌که مواد اولیه تواسط بازرگانان به دالر خریداری می‌شود، بهای موادخوراکی در بازار، نیز بر اساس آن تعیین می‌شود.

اما باشندگان کابل می‌گویند؛ این کاهش بر بهای کالاها تاثیری نداشته است. در حال حاضر یک بوری آردی ۴۹ کیلویی، ۱۶۵۰ افغانی و یک بوری برنج، ۲۸۰۰ افغانی به فروش می‌رسد.

احمدزی باشنده‌ی کابل می‌گوید: «دالر که بالا و پایین برود، برای ما فایده و نقصی ندارد. برای ما بهای آرد، برنج و روغن باید پایین شود چرا که مردم نادار است.»

خالد باشنده‌ی کابل می‌گوید: «ما به افغانی معاش می‌گیریم و به افغانی آرد و برنج و دیگر موادخوراکی را خریداری می‌کنیم. هیچ چیزی ارزان نشده است.»

برخی از صرافان می‌گویند که افزایش تقاضا به پول افغانی، ارزش این پول را در برابر دیگر ارزها بیش‌تر ساخته است.

نجیب‌الله صراف می‌گوید: «در یک هفته‌ی گذشته، یک دالر امریکایی به ۷۲ افغانی تبادله می‌شد؛ اما به یک‌بارگی به ۶۷ افغانی و ۶۶ و نیم افغانی رسید. علت بلند رفتن ارزش افغانی، یکی کمبود نقدینگی در مارکیت است و دوم بی‌اعتبار شدن پول‌های خارجی در منطقه است.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که کمبود نقدینگی، دلیل بنیادی افزایش ارزش پول افغانی در برابر دیگر ارزها است؛ اما بانک مرکزی زیر اداره‌ی طالبان می‌گوید که پول افغانی در ذخایر این بانک، به پیمانه‌ی کافی وجود دارد.

حسیب‌الله نوری، سخن‌گوی بانک مرکزی زیر اداره‌ی طالبان می‌گوید: «به هموطنان اطمینان می‌دهیم که افغانستان بانک پول کافی افغانی دارد؛ تا با درنظرداشت شاخص‌های پولی، آن را به بازار تزریق کند. در پهلوی آن، این بانک نظارت منظم از بازار را انجام می‌دهد.»

در ماه سپتمبر، بلومبرک گزارش داد که پول افغانی در صدر رتبه‌بندی در حال رشدترین ارزهای جهان قرار دارد و این مساله، برای کشوری مانند افغانستان که در فقر به‌ سر می‌برد و یکی از بدترین کارنامه‌ها را در زمینه‌ی حقوق بشر دارد، غیرعادی است.