افغانستان

ادامه اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان برای هفتمین روز

در هفتمین روز اخراج اجباری مهاجران افغانستان، پولیس پاکستان روند اخراج مهاجران بدون مدرک را در کویته شدت بخشیده است.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که بیش از ۶۱ هزار مهاجر، تنها از مرز چمن-سپین بولدک به افغانستان انتقال یافته‌اند و اردوگاه چمن، به یک مرکز کلیدی برای اخراج مهاجران مبدل شده است.

هم‌زمان با این، برخی از مهاجران افغانستان به تلویزیون آمو می‌گویند که برخی اعضای خانواده‌های شان، از سوی پولیس پاکستان بازداشت و خودشان به افغانستان فرستاده شده‌اند.

مهاجران در لندی کوتل، پس از توقف کوتاه به افغانستان انتقال میابند. گذرگاه‌ که روزانه گواه انتقال مهاجران بدون مدرکی است که از سوی پولیس پاکستان، به گونه‌ی اجباری اخراج می‌شوند.

زنان و کودکان در انتظار رفتن به کشوری استند که هنوز آینده‌ی آن روشن نیست. اعضای خانواده‌ی برخی از مهاجران در بند پولیس پاکستان اند و خودشان به افغانستان فرستاده شده‌اند؛ این مهاجران به تلویزیون آمو، از چالش‌های شان می‌گویند.

از هفت روز به این‌سو، هزاران مهاجر بساط خود را می‌بندند و ناگزیر به ترک پاکستان می‌شوند.

موترهای باربری که کالاهای مهاجران را انتقال می‌دهند، در منطقه‌ی لندی کوتل (در نزدیکی تورخم) صف‌های طولانی کشیده‌اند و در انتظار اجازه‌ی عبور استند.

مهاجران افغانستان از کویته بازداشت و سپس به اردوگاه چمن انتقال میابند که در نهایت، از سپین بولدک وارد افغانستان می‌شوند.

رسانه‌های پاکستانی از زبان کمیساری چمن اعلام کرده‌اند که تنها از مرز چمن، ۶۱ هزار تن به افغانستان انتقال یافته‌اند و اکنون این مرز، به یک مرکز کلیدی اخراج مهاجران مبدل شده است.

راجا اطهر عباس معون، کمیساری چمن می‌گوید: “هدف از این، تلاش برای هماهنگی جهت رسیدگی به موضوع مهاجرت غیرقانونی و گسترش دامنه‌ی آن، در سراسر ایالت است.”

تازه‌ترین آمارهای که از سوی رسانه‌های پاکستان پخش شده است، نشان می‌دهند که تا اکنون، نزدیک به ۲۰۰ هزار مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند و این روند، هم‌چنان ادامه دارد.