افغانستان

نگرانی‌ها از «افزایش رویدادهای بازداشت و خشونت» در برابر اقلیت‌ها و مهاجران در پاکستان

ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺁزادﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ مذهبی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در یک اعلامیه در باره افزایش رویدادهای بازداشت، خشونت و ایجاد وحشت برای اقلیت‌های مذهبی و مهاجران افغانستان در پاکستان ابراز نگرانی کرده‌است.

این کمیسیون با نشر اعلامیه ای گفته است که اقلیت های مذهبی مانند فرقه احمدیه، پس از آغاز روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستان از سوی حکومت پاکستان، با چالش هایی مواجه شده اند.

حکومت پاکستان برای مهاجران بدون مدرک قانونی به شمول یک میلیون و ۷۰۰ هزار مهاجر افغانستان تا اول ماه نوامبر مهلت داده بود که این کشور را ترک کنند.

پس از پایان این مهلت، پولیس پاکستان عملیات هایی برای بازداشت و اخراج پناهجویان را آغاز کرده است.

دیوید کوری کمیشنر کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده در مورد بازگشت اجباری اقلیت های مذهبی به ویژه مسیحیان، شیعه ها، مسلمانان احمدیه و سیک ها، ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنان در افغانستان با محدودیت های شدید عقاید مذهبی رو به رو خواهند شد.

آقای کوری گفته است: «ما نگرانیم که حکومت پاکستان اقلیت‌های مذهبی که از آزار و تعقیب گریخته‌ اند، را به اجبار به افغانستان بازگرداند».

او افزوده است: «تحت حکومت طالبان، مسیحیان، مسلمانان شیعه، مسلمانان احمدیه و سیک ها نمی توانند آزادانه عقاید مذهبی خود را در افغانستان انجام دهند. دولت ایالات متحده باید به تعامل با مقام های پاکستانی ادامه دهد تا آنها را تحت فشار قرار دهد تا در این تصمیم سیاسی تجدید نظر کنند».

این نهاد همچنان تاکید کرده است که مسلمانان فرقه احمدیه و رهبران آنان به خاطر عقاید مذهبی شان در پاکستان مورد حمله قرار گرفته اند.

سوزی گلمن، کمیشنر این نهاد گفته است: «ما از دولت پاکستان می خواهیم که مطمین شود که حکم دادگاه عالی لاهور رعایت می شود. همه شهروندان باید بدون در نظر گرفتن هر دینی که مدعی پیروی از آن هستند، دسترسی برابر به رای دادن داشته باشند، به ویژه زمانی که کشور برای انتخابات عمومی آینده آماده می شود».