موج

موج: بحث در باره گزارش ملل متحد از کِشت کوکنار در افغانستان

سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه می‌گوید که کشت کوکنار در افغانستان در سال روان میلادی، ۹۵ درصد کاهش یافته است.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر و عزیز ستانکزی، آگاه مسایل سیاسی به بحث و بررسی گرفته شده است.