افغانستان

شدت روند اخراج مهاجران بدون مدرک از سوی پولیس پاکستان

در ششمین روز روند اخراج اجباری مهاجران بدون مدرک، پولیس پاکستان به عملیات اخراج این مهاجران شدت بخشیده است.

برخی از مهاجران افغانستان در پاکستان می‌گویند که پولیس پاکستان؛ به ویژه در ایالت خیبرپختونخوا، با بررسی خانه‌به‌خانه در جست‌و‌جوی این مهاجران استند.

رسانه‌های پاکستان گزارش داده‌اند که در ۲۴ ساعت گذشته، ۶ هزار و ۵۰۰ مهاجر افغانستان، از این کشور خارج شده‌اند.

در ششمین روز عملیات، پولیس پاکستان‌ جست‌وجوی خانه‌به‌خانه و بازداشت مهاجرانی بدون مدرک را در ایالت خیبرپختونخوا، جای که بیش‌ترین مهاجران افغانستان در آن زندگی می‌کنند، آغاز کردند.

در نامه‌ای که از سوی اداره‌ی امور داخلی و قبایل ایالت خیبرپختونخوا به نیروهای امنیتی این ایالت فرستاده شده، آمده است که نیروهای امنیتی، عملیات شان را برای بازداشت مهاجران بدون مدرک آغاز کنند؛ اما در این نامه آمده است، کسانی که به کشورهای سومی درخواست پناهندگی داده‌اند، باید از روند اخراج اجباری معاف شوند.

در این بخش از نامه آمده است: «به ما هم‌چنان هدایت داده شده است؛ تا درخواست کنم، افرادی که مقصد کشور‌های سوم را دارند، از بازداشت معاف شوند.»

شهر پشاور، شهرهای مردان، صوابی، بونیر، خیبر، کرک، بنو، کوهات، کرم و اورکزی، در سال‌های گذشته، گواه بیش‌ترین حضور مهاجران افغانستان در ایالت خیبرپختونخوا بوده است. مهاجران افغانستان در این ایالت می‌گویند که پولیس از بامداد روز دوشنبه، عملیاتی را برای بازداشت آنان آغاز کرده است.

ناجیه سروری مهاجر می‌گوید: “این را تصمیم ناعادلانه گفته می‌توانیم؛ می‌گویند کسانی که ثبت سازمان ملل باشند یا در سازمان بین‌المللی مهاجرت، کیس پناهندگی داشته باشند یا منتظر پروسس کیس‌های پناهندگی شان باشند، با آنان کاری نداریم. این تنها مصاحبه‌های شان بوده که شنیدیم؛ اما در حقیقت وقتی‌ که پولیس پشت دروازه می‌آید، ویزا را چک می‌کند، وقتی‌ که دلیل می‌گوییم، قبول نمی‌کند و با خود، مهاجران را به مرکز پولیس انتقال می‌دهند. این مشکلات مهاجران افغانستان است که خداوند خودش رحم کند.”

این مهاجران، با آن‌که از بازداشت و برگرداندن شان از سوی پولیس پاکستان نگران استند؛ اما از حکومت پاکستان می‌خواهند؛ تا روند بازداشت و اخراج آن مهاجرانی را متوقف بسازند که دنبال درخواست پناهندگی به کشور‌های سومی استند.

مینه رحمانی می‌گوید: «اگر ما را اخراج کنند، کجا برویم؟ شرایط افغانستان هم شرایط سختی است برای کسانی که بازداشت و اخراج می‌شوند. اکثر مهاجران کسانی استند که در زمان حکومت گذشته وظیفه دولتی داشتند و حالا نمی‌توانند در افغانستان زندگی کنند. ما انتظار داریم که حکومت پاکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران را متوقف سازند و بگذارند که آرام زندگی کنیم.»

از سوی هم، آمار‌های نشر شده از سوی رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که نزدیک به ۱۸۰ هزار مهاجر افغانستان، در کم‌تر از ۲۰ روز گذشته، یا به گونه‌ی داوطلبانه و یا هم اجباری از پاکستان اخراج شده اند.