زنان

دیدبان حقوق بشر: اخراج زنان و دختران از سوی پاکستان «ظالمانه» است

مسوول بخش زنان این نهاد می گوید که حقوق زنان و دختران بازگشت کننده در افغانستان به گونه سیستماتیک نقض خواهند شد و از حقوق نخستین شان بی بهره خواهند ماند.

دیدبان حقوق بشر آمار داده است که ۸۵۰ هزار زن و دختر که در معرض اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند، به کشور بر می گردند که حقوق آنها در بخش های آموزش، کار، ورزش و حتا دسترسی به مراقبت های بهداشتی به گونه سیستماتیکه حذف می شود.

مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید که اخراج زنان و دختران از پاکستان گونه‌ی از ظلم ویژه است.

هیدربار مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته است: «اخراج ۸۵۰ هزار زن و دختر به کشوری که می دانید حقوق تحصیل، کار، گشت و گذار، دسترسی به مراقبت های بهداشتی و کمک، بیان، سازماندهی، ورزش و حتی بازدید از پارک آنان به گونه نظام‌مند نقض می شود، نوعی ظلم ویژه است».

همزمان با این، نهادهای مرتبط با ملل متحد به شمول سازمان جهانی مهاجرت، صندوق کودکان ملل متحد، کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک اعلامیه مشترک، از پاکستان خواسته اند که در امنیت کودکان و خانواده‌های که در مرض تهدید هستند، توجه کند.

ملل متحد آمار داده است که از ۱۵ سپتامبر به اینسو، ۱۶۰ هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان آمده اند.

هشتاد شش درصد این مهاجران گفته اند که از ترس بازداشت پولیس پاکستان، پاکستان را ترک کرده اند.

برخی از دختران دانش آموز و دانشجو از محدودیت‌های طالبان در افغانستان انتقاد می کنند و به این باور اند که طالبان در بیش از دو ساله گذشته، فرمان‌های را صادر کرده اند که بربنیاد آن همه حقوق زنان و دختران در زمینه، آموزش، تحصیل، کار، گشت و گذار نقض می شود.

پلوشه، دانش آموز میگوید: «ما هنوز هم در بی سرنوشتی کامل به سر میبریم، امیدوارم که یک توجه دقیق صورت بگیرد تا مکاتب دوباره باز شود و ما به تحصیل خود ادامه بدهیم».

مریم، محصل میگوید: «متاسفانه، تمام امید ما از ما گرفته شد و در کنار آن هیچ آینده ای برای ما وجود ندارد، آینده خیلی مبهمی که هیچ نمیتواند آن را تضمین کند، من فکر میکنم یک تبعیضی است که هیچ کدام ما قادر به از بین ازو نمیباشیم و از طرفی هم جرمی است که مجرمی آن نمی باشیم».

شورای امنیت ملل متحد در ۲۸ اپریل سال روان میلادی، در قطعنامه‌ی خواستار لغو سریع تمام اقدام‌های محدود کننده طالبان در برابر زنان شد و از همه دولت‌ها و سازمان‌های خواست تا از نفوذ خود در برابر فرمان‌های محدود کننده در برابر زنان و دختران افغانستان استفاده کنند.

اما تاهنوز طالبان بر موضع شان در باره محدودیت‌های شان بر زنان و دختران عقب نشینی نکرده اند.