افغانستان

سفر ملابرادر به تهران برای گفتگو با مقام‌های ایرانی و مهاجران افغان

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزیران طالبان در راس یک هیات امروز وارد تهران شد.

سخنگوی طالبان به آمو می گوید که هدف از این سفر، گفتگو با مقام های ایرانی در باره موضوعات بازرگانی، ترانسپورتی، زیربناها، راه آهن، اتصال منطقه ای و بندر چابهار است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید: «این سفر بخاطر دید و بازدید با مسوولین جمهوری اسلامی ایران و همچنان با شرکت های مختلف تجارتی و سرمایه گذار، همچنان با مهاجرین افغان ایران است».

روشن نیست که ملا عبدالغنی برادر برای چند روز در ایران خواهد ماند؛ اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، این نخستین سفر او به ایران است.

پیش از این مشاور اقتصادی نماینده‌ ویژه رییس‌جمهور ایران در امور افغانستان، رفع موانع تجاری و تسهیل فرآیند های گمرکی و ترانزیتی و بطورکلی تدوین راهبرد تجاری را از هدف های این سفر هیات بلند پایه طالبان دانسته بود.

محمد مهدی جوانمرد قصاب مشاور نماینده رییس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید: «تجارت، ترانزیت، زیرساخت های مرز نشینان دو کشور مان، استفاده از ظرفیت های چابهار، پروازها، و حمل و نقل، و بحث ارتباطات و خیلی مسایل دیگر بحث های کشاورزی، بحث های تعرفه ها، خیلی مساله جامعی است».

این چهارمین سفر ملا عبدلغنی برادر به بیرون از افغانستان است.

پیش از این ملا برادر به قطر، امارات متحده و ترکیه نیز سفر کرده است.

هرچند ملا عبدالغنی برادر و اعضای ارشد این گروه نام های شان در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دارند و اجازه سفر به بیرون از افغانستان را ندارند، اما در یک ماه پسین برخی از مقام های طالبان به روسیه، چین و ترکیه سفر کرده اند.

امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سوم میزان به هدف شرکت در نشست فارمت مسکو به روسیه و در یازدهم میزان برای شرکت در سومین نشست فورم ترانس همالیا به چین و در پنجم عقرب سال جاری به ترکیه سفر کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان نیز در بیست و سوم میزان به هدف شرکت در نشست یک کمربند و راه به چین سفر کرده است.

سلیم پیگیر آگاه امور سیاسی میگوید: «اینها نه تنها روی مسایل اقتصادی بحث میکنند، بلکه شما در جریان هستید که در ایران بسیاری از افسران و سربازان سابق آنجا جا به جا شده اند. و همچنان نمیخواهند از جبهه های مختلف که در کشورهای خارج علیه طالبان ساخته شده، کشورهای همسایه از آنها حمایت بکند».

با این همه، این سفر ملا برادر در حالی به ایران انجام می شود که چندی پیش هیاتی از ایران شامل مقام های اقتصادی‌ این کشور به کابل سفر کرده بود.

نماینده و سفیر ایران در کابل نیز هفته گذشته در شبکه ایکس گفته بود که وضع تحریم‌ها بر افغانستان زیر اداره طالبان بر‌ وضعیت اقتصادی این کشور اثر بد گذاشته است.