بازرگانی

افزایش کشت پنبه و به‌کارگیری انرژی آفتابی از سوی کشاورزان جوزجانی

کشاورزان در ولایت جوزجان از افزایش کشت پنبه در این ولایت خبر می‌دهند و می‌گویند با وجود خشکسالی‌های پسین با بهره‌برداری از انرژی «سولری» به کشت پنبه می‌پردازند.

حاجی محمد یکی از کشاورزان در جوزجان است. او می‌گوید که مسولیت تامین مالی خانواده ۱۰ نفری را به عهده دارد و همراه با پسرانش سرگرم کشت و تولید پنبه استند.

او درسال روان ۳۰ جریب زمین را پنبه کشت کرده است و با بهره برداری از انرژی سولری، امیدوار است که حاصلات بهتری به دست بیاورد.

این کشاورزان میگویند که اگر از آنان پشتیبانی شود، می توانند که فراورده هایشان را به بیرون از کشور صادر کنند.

برخی از باشندگان جوزجان نیز خواهان پشتیبانی نهاد های مدد رسان از کشاورزان این ولایت هستند.

کشاورزان در حالی به کار گیری از انرژی سولری را مهم می دانند که بر بنیاد آمار های حکومت محلی این ولایت، ۷۰ درصد محصولات کشاورزان این ولایت در نتیجه خشک سالی از دست رفته است.