افغانستان جنوب آسیا

ملل متحد، اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان را فاجعه‌بار می‌خواند

در حالی‌که تنها یک روز به پایان مهلت تعیین‌شده پاکستان برای اخراج مهاجرانِ بدون‌ِمدرک باقی مانده است، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهند‌گان، اخراج این مهاجران را فاجعه‌بار می‌داند.

وزارت خارجه پاکستان اما؛ در واکنش به‌ بیانیه کمیشنری عالی ملل متحد گفته است که طرح این کشور برای اخراج مهاجران بدون‌ِمدرک، شامل تمامی شهروندان خارجی در این کشور می‌شود.

نزدیک‌به‌یک‌ماه است که حکومت موقت پاکستان، برای مهاجران بدون‌مدرک مهلت تعیین کرده است تا از این کشور بیرون شوند.

اکنون به پایان این مهلت، تنها یک شبانه‌روز مانده است و پس از آن، روندِ اخراج این مهاجران از سوی پولیس پاکستان به گونه رسمی آغاز خواهد شد.

روندی که به گفته شماری از مهاجران افغانستان، پیش از پایان این مهلت آغاز شده است و توام با لت‌و‌کوب و توهین و تحقیر بوده است.

اکنون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) گفته است که اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان، منجر به«فاجعه بشری» خواهد شد.

اداره جهانی مهاجرت و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته‌‌اند که بیشتر مهاجران افغانستان در پاکستان، در صورت بازگشت به کشورشان با خطر بازداشت و شکنجه روبه‌رو خواهند شد.

این در حالی است که وزارت خارجه دولت پاکستان، در واکنش به گفته‌های دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، با پخش بیانیه‌ای گفته است که آن مهاجرانِ افغانستان که دارای مدارک قانونی هستند؛ از این طرح مستثنی خواهند بود.

وزارت خارجه پاکستان گفته است: «طرح بازگرداندن شهروندان خارجیِ بدون‌مدرک، برای همه خارجیان مقیم پاکستان با صرف‌نظر از ملیت و کشور مبداء اعمال می شود. این تصمیم در اجرای قوانین داخلی مستقل پاکستان و مطابق با هنجارها و اصول بین‌المللی قابل اجراء است».

این درحالی است که پاکستان تاکنون به درخواست ملل متحد و مقام‌های بین‌المللی، برای تعلیق یا لغو این تصمیم، توجهی نکرده‌ است.

سرفراز بوگتی، وزیر داخله حکومت موقت پاکستان نیز در یک نشست خبری گفته است که همه مهاجرانِ بدون‌ِمدرک، در دو مرحله از این کشور اخراج می‌شوند.

شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان نیز می‌گویند که نگران آینده و امنیت‌شان هستند.

۱.۷ میلیون مهاجرِ بدون‌مدرک افغانستان در پاکستان به سر می‌برند. بیشتر این مهاجران افرادی هستند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، به پاکستان فرار کرده‌اند.