افغانستان زنان

اسکای‌نیوز: محدودیت‌های طالبان یکی از دلایل افزایش تلفات زنان و دختران در زمین‌لرزه هرات بود

اسکای‌نیوز در گزارشی به چراییِ افزایشِ تلفاتِ زنان و دختران در زمین‌لرزه‌های پسین هرات پرداخته و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ طالبان را یکی از دلیل‌های بنیادین آن عنوان کرده است.

این درحالی است که در روزهای گذشته، نهادهای وابسته به ملل ‌متحد‌ گزارش داده‌اند که ۹۰درصد قربانیان زمین‌لرزه‌های هرات زنان، دختران و کودکان بوده‌اند.

جمعه‌گل مردی است که در سوگِ جان‌باختنِ همسرش، که چهار‌ ماه از زندگی مشترکِ آنها می‌گذشت، به گلیم‌ِ غم نشسته است.

این باشنده هرات می‌گوید: «از فامیل‌های ما چهار زخمی نیز هست. همسرم شهید شده است. چهارماه می‌شد که عروسی کرده بودم».

تلخی‌های این رویداد را هنوز پایانی نیست.

اسکای‌نیوز در‌ گزارشی به چرایی میزانِ بلندِ تلفاتِ زنان و دختران در زمین‌لرزه‌های پسین هرات پرداخته و محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان را از دلایل بنیادی آن گفته است.

اسکای‌نیوز با اشاره به محدودیت‌های طالبان مبنی بر اجباری‌بودن پوششِ برقع و حضور زنان با مَحرمِ مرد در اماکن‌ عمومی، از زبان برخی زنان گزارش داده است که طالبان، زنان را وادار به انتخاب، در میانِ رعایتِ محدودیت‌ها و یا زنده‌ماندن ساخته‌اند.

بسیاری از زنان که ناگزیر به‌ ماندن‌‌ در‌‌ خانه‌‌هایشان شده بودند، در نتیجه زمین‎لرزه‌هایی که در هرات رخ‌داد، جان باختند.

در بخشی از گزارش اسکای‌نیوز، از زبان مریم آمده است که او گزارش‌هایی را درباره ضرب‌وشتم زنان، به دلیل نپوشیدن برقع و بیرون‌شدنِ بدون مَحرم از خانه، شنیده است.

او افزوده است: «زن‌ستیزی رژیم(طالبان) حتی در مواقعِ اضطراری هم متوقف نمی‌شود».

مریم ‌معروف آروین از فعالان حقوق‌‌ زن است که در این باره می‌گوید: «متاسفانه این واقعیت تلخ و دردآور است. یکی از دلایل اساسی افزایش تلفات، به‌خصوص در میان زنان، دختران و کودکانِ دختر، محدودیت‌هایِ نفس‌گیرِ طالبان است. امید دارم تا مردم افغانستان و جامعه جهانی که نظاره‌گر‌ این وضعیت هستند، در برابر این رفتارِ ضد‌انسانیِ طالبان، که قطعاً قربانی اصلی آن بیش‌تر زنان و دختران هستند؛ ایستادگی کنند».

جدایِ از این‌ گزارش، تصاویری که در ششم‌ اکتوبر، در هنگام زمین‌لرزه‌های نخست، از وضعیتِ تجمع مردم -از ترس زمین‌لرزه‌ها- در جاده‌های‌ هرات، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌‌دست می‌شد؛ جمعیتِ زیادی را از مردان را نشان می‌دهد که به‌ دشواری در میان آنها می‌توان زنان و دختران را دید.

با این‌همه، در این گزارش، هم‌چنان از محدودیت‌ها در روندِ کمک‌‌رسانی‌ از سویِ‌ «زنان برای زنان» در رویداد زمین‌لرز‌ه‌های هرات نیز ابراز نگرانی شده و زنانی‌که در این گزارش گفت‌وگو کرده‌اند، از ملل‌متحد و نهادهای حقوق‌بشری خواسته اند که در پایان‌دادن به «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان پافشاری کنند.