افغانستان

بدرالدین حقانی به‌عنوان کاردار جدید طالبان در امارات منصوب شد

طالبان روز جمعه با صدور بیانیه‌ای بدرالدین حقانی را به‌عنوان کاردار جدید خود در امارات متحده عربی تعیین کردند.

طالبان گفته‌اند که حقانی توسط امارات متحده عربی به عنوان کاردار سفارت افغانستان زیر اداره طالبان در این کشور پذیرفته و آن را گامی بزرگ در تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو ملت می‌دانند.

این در حالی است که طالبان با هدف حضور موثرتر در امارات متحده عربی در ماه مارچ عبدالرحمن فیدا را به عنوان سرقنسول خود در دبی منصوب کرده بود.

وزارت امور خارجه امارات تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی در رابطه با این انتصاب نداشته است.

در حالی که امارات متحده عربی به طور رسمی طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما این کشور  اقداماتی مانند بازگشایی سفارت خود در افغانستان و نماینده طالبان را پذیرفته است.