افغانستان

وقوع یک انفجار در منطقه دشت برچی در کابل

منابع می‌گویند که لحظاتی پیش انفجاری در غرب کابل رخ داده‌است.

به گفته گواهان رویداد، این انفجار در یک باشگاه در منطقه دشت برچی کابل رخ داده است.

طالبان تایید می‌کنند که شام پنجشنبه انفجاری در یک مارکیت در حوزه هژدهم کابل رخ داده‌است.

خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل می‌گوید که در این انفجار دو غیرنظامی جان باختند و ۹ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

نوعیت این انفجار تا اکنون روشن نیست.