افغانستان

ایالات متحده در صدر فهرست کمک‌کنندگان‌ به‌ افغانستان در ۲۰۲۳

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گزارش داده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان انجام شده که از این میان، ایالات متحده امریکا بیش از ۴۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۵ کشور، سازمان و نهاد به افغانستان کمک‌های بشردوستانه کرده‌اند.

در این گزارش، ایالات متحده امریکا با کمک بیش از ۴۰۰ میلیون دالر در درازای ۱۰ ماه، در صدر کمک‌کنندگان و یونیسف آیسلند با کمک نزدیک به ۸ هزار دالر در پایین این فهرست قرار دارد.

براساس آمارهای اوچا در سال ۲۰۲۳، امریکا بیش از ۴۰۰ میلیون دالر، بانک انکشاف آسیایی بیش از ۱۸۳ میلیون دالر، اتحادیه اروپا نزدیک به ۱۲۵ میلیون دالر، صندوق بشردوستانه افغانستان کمتر از ۹۵ میلیون دالر و جاپان نزدیک به ۸۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده‌اند.

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان در شبکه اجتماعی (اکس) نوشته است که امریکا از قرار گرفتن در صدر فهرست کمک‌کنندگان به افغانستان، افتخار می‌کند.

در همین حال، شماری از شهروندان کشور، شیوه مصرف کمک‌ها را زیر پرسش می‌برند و می‌گویند که این کمک‌ها، میزان فقر و بیکاری در افغانستان را کاهش نداده است.

بربنیاد اطلاعات بازرس ویژه امریکا، از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون، امریکا به افغانستان نزدیک به ۲ میلیارد دالر کمک بشردوستانه کرده است. پولی که به گفته سیگار، به جای شهروندان افغانستان، به جیب طالبان ریخته می‌شود.

 به تازگی اما؛ یک عضو مجلس سنای امریکا طرحی را برای قطع ارسال کمک‌های مالی به افغانستان آماده ساخته است که بربنیاد آن تمامی کمک‌های مالی امریکا به افغانستان زیر اداره طالبان قطع خواهد شد.