افغانستان

هیئتی از ازبیکستان برای مذاکره در مورد کانال قوش تپه به افغانستان می‌آید

رسانه‌های ازبیکستانی نوشته‌اند که این هیئت تا پایان سال روان میلادی با هدف گفت‌وگو درباره کانال قوش تپه به افغانستان خواهد آمد و نماینده ملل متحد نیز شامل این هیات است.

مقام‌های ازبیکستان گفته‌اند که ساخت کانال قوش تپه وضعیت مدیریت آب در کشورهای آسیای میانه را متاثر خواهد ساخت.

این درحالی است که هفته گذشته بخش نخست کانال قوش تپه از سوی طالبان گشایش یافت که با ساخت این کانال، آب دریای آمو زمین‌های کشاورزی سه ولایت شمال کشور را آبیاری خواهد کرد.

مرحله نخست (فاز اول) کانال قوش‌تپه ۱۰۸ کیلومتر بود که از دریای آمو آغاز و در ولسوالی دولت آباد ختم شده است.

 به گفته شرکت انکشاف ملی زیر اداره طالبان، قرار بود کار فاز اول دو سال را در بر بگیرد، اما با سعی و تلاش مسئولان، قبل از موعد تعیین شده تکمیل شده است.

این اداره گفته است که هزینه مصارف کار فاز اول نیز کمتر از مبلغ تعیین شده مصرف شده که در روز افتتاح آن اعلام خواهد شد.

مسئول مطبوعات طالبان برای اداره انکشاف ملی اضافه کرده‌اند که همزمان با ختم فاز اول، کار روی سروی و دیزاین فاز دوم جریان دارد.

فاز دوم این کانال از ولسوالی دولت آباد بلخ آغاز و پس از گذشتن از ولسوالی آقچه شبرغان به ولسوالی اندخوی فاریاب ختم می‌شود که ۱۷۷ کیلومتر طول دارد.

فاز سوم نیز پروژه کانال‌های فرعی را در بر می‌گیرد.

کانال قوش‌تپه ۲۸۵ کیلومتر طول، ۸.۵ متر عرض دارد و در یک ثانیه ۶۶۸.۴ متر مکعب آب را انتقال می‌دهد.

با تکمیل کار این کانال، ۵۸۰ هزار هکتار زمین در شمال کشور به زمین‌های زراعتی مبدل خواهد شد.