افغانستان

افغانستان محور دومین نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی و هند

د‌‌ومین نشست مشاوران امنیت‌ ملی کشورهای آسیای مرکزی به اضافه‌ هند، دیروز سه‌شنبه در شهر آستانه، پایتخت کازاخستان برگزار شد که افغانستان یکی از محورهای مهم این نشست بود.

شماری از رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که مشاور امنیت ملی هند، در این نشست با نگرانی از وضعیت افغانستان گفته است که نیاز است تا یک دولت واقعی فراگیر و متعهد به حقوق‌ زنان، کودکان و اقلیت‌ها در افغانستان ایجاد شود.

اجیت دوول، مشاور امنیت ملی هند گفت: «وضعیت افغانستان هم‌چنان مایه نگرانی همه ما است. اولویت‌های فوری مشترک‌ ما شامل ارائه کمک‌های بشردوستانه، تضمین ایجاد یک دولت فراگیر واقعی و متعهد در مبارزه با هراس‌افکنی و ​​قاچاق مواد مخدر، تامین حقوق زنان و کودکان، و اقلیت‌ها است. هند به‌ صورت کامل در کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان مشارکت دارد».

خبرگزاری تاس نیز به نقل از اعلامیه پایانی این نشست، گزارش داده که مساله افغانستان یکی از محورهای مهم این نشست بوده است.

تاس‌ نوشته است که طرف‌ها در‌ این نشست، در مورد وضعیت موجود افغانستان و پیامد‌های آن بر منطقه، گفت‌وگو کرده‌اند. تا هنوز جزئیات کاملی داده نشده که اشتراک‌کنندگان این نشست، به چه مواردی در مورد افغانستان پرداخته‌اند.

غلام فاروق علیم، استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: «نگرانی کشورهای منطقه و فرامنطقه در مورد مساله افغانستان، اکثریت واحدند. به نظر من، این نشست روی تحولات امنیتی، عدم تشکیل دولت فراگیر و ملی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، وضع محدودیت‌ها بر شهروندان در افغانستان، و تهدیدهای امنیتی از افغانستان متمرکز بوده است».

در بخش دیگر از این گزارش گفته شده که این نشست، در پیوند با چگونگی مبارزه با هراس‌افکنی و افراط گرایی، جرم‌های سازمان‌ یافته فرا ملی و قاچاق مواد مخدر و جنگ‌‌افزار در منطقه برگزار شده بود.

دور نخست این نشست در ۷ دسامبر سال ۲۰۲۲ با میزبانی هند در دهلی‌جدید برگزار شده بود. در آن‌ نشست نیز از وضعیت امنیتی افغانستان و‌ فعالیت گروه‌های هراس‌افکن در این کشور‌، اظهار نگرانی شده بود.

فهیم جنت‌چکری، آگاه روابط‌ بین‌الملل نیز معتقد است: «دیروز نشست مشاوران شورای امنیت‌‌ ملی کشورهای آسیای میانه به اضافه هند برگزار شد. اکثر نگرانی‌های کشورهای آسیای میانه و هند از‌ وضعیت امنیتی افغانستان بود. این کشورها از این وضعیت تشویش دارند و‌ واضح آن را مطرح کنند»‌.

با بازگشت طالبان به قدرت، نگرانی‌ها از تهدیدهای احتمالی امنیتی از خاک افغانستان نیز به ظاهر افزایش یافته است. برخی از کشورها، به‌شمول پاکستان، ایران و تاجیکستان از چنین فعالیت‌هایی ابراز نگرانی کرده‌اند. این در حالی است که طالبان پیوسته گفته اند که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه هیچ کشوری نیست.