خبر آمو

خبر آمو ۲۴ میزان ۱۴۰۲

صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان می گوید که پس از زمین لرزه‌های هرات، ۳۱۸ هزار تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بربنیاد آمارهای این نهاد، در این میان، هفت هزار و چهارصد زن باردار هستند.