جنوب آسیا

انستیتوت آسترالیایی لو وی: اخراج پناهجویان افغانستان از پاکستان نقض حقوق بشر است

انستیتوت آسترالیایی ( لو وی) گزارش داده است که تصمیم اسلام آباد بر اخراج پناهجویان افغانستان، نقض حقوق بشر تلقی خواهد شد و انتقادات گسترده از اسلام آباد را به همراه خواهد داشت.

مهلت پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغانستان در نخستین روز نوامبر به پایان می‌رسد و ۱.۷ میلیون پناهجو به شمول ۶۰۰ هزار تن که پس از فروپاشی نظام جمهوری، افغانستان را ترک کرده‌اند در خطر اخراج اجباری قرار دارند.

انستیتوت آسترالیایی (لو وی) گزارش داده است که پاکستان ظرفیت مالی و انسانی برای بازداشت هزاران پناهجو را ندارد و اگر این کار انجام شود، نقض حقوق بشر تلقی خواهد شد.

در این گزارش آمده است که اعلام ناگهانی پاکستان، بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرده است.

انستیتوت (لو وی) به این باور است که پاکستان به دلیل فشار بر طالبان مبتنی بر همکاری با اسلام آباد درباره جلوگیری از حمله‌های تحریک طالبان پاکستانی و جلوگیری از قاچاق دالر از سوی پناهجویان، تصمیم بر خروج اجباری پناهجویان را گرفته است.

این انستیتوت گزارش داده است که پاکستان امیدوار است با سرکوب تجارت شهروندان افغانستان و اخراج افرادی که به گونه غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند، از وخامت بیشتر اقتصاد خود جلوگیری کند.

در بخشی از گزارش انستیتوت (لو وی) آمده است: «اسلام آباد معتقد است که مهاجران افغان در قاچاق دالرهای امریکایی به خارج از پاکستان به مبلغ ۵ میلیون دالر در روز دخیل هستند.»

پیش از این، کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان جهانی مهاجرت گفته است که ممکن شهروندان افغانستان در هنگام بازگشت از پاکستان به افغانستان با خطر جدی روبرو شوند.

بربنیاد آمارهای ملل متحد، پس از به قدرت رسیدن طالبان، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران پناه برده‌اند.