زنان

دو هفته پس از بازداشت ندا پروانی و ژولیا پارسی طالبان همچنان سکوت کرده‌اند

با گذشت دو هفته از بازداشت ژولیا پارسی و ندا پروانی دو فعال حقوق زن در افغانستان و‌خواست‌ها برای رهایی آن‌ها این دو تن هنوز‌ هم آنان در بند طالبان هستند.

طالبان تاکنون حاضر نشده‌اند که درباره بازداشت ژولیا پارسی و ندا پروانی جزییات بدهند.

برخی از زنان و دختران می‌گویند که ادامه چنین بازداشت‌هایی به روحیه آنها اثر منفی گذاشته و طالبان را به نقض حقوق زنان متهم می‌کنند.

بازداشت ژولیا پارسی، رهبر «جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان» و ندا پروانی، عضو این جنبش توسط طالبان واکنش‌های زیادی را به همراه داشته اما با گذشت دو هفته این دو تن هنوز هم در بند طالبان بسر می‌برند.

ندا پروانی به همراه همسر و کودک خردسالش در روز ۲۷ سنبله و ژولیا پارسی نیز به همراه پسرش در روز ۵ میزان از سوی طالبان بازداشت شدند.

زنان معترض می‌گویند که طالبان در دو سال گذشته صدای عدالتخواهانه‌ آنان را سرکوب کرده‌اند.

در همین حال، شماری از زنان و دختران محروم از کار و‌ آموزش از سرکوب صدای عدالتخواهانه‌ی زنان ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که با گذشت هر روز نسبت به آینده‌شان ناامیدتر می‌شوند.

این درحالی است که به‌تازگی ۸۰ کشور عضو ملل متحد در اعلامیه‌‌ای مشترک فرمان‌های طالبان در برابر حقوق زنان و دختران را مخالف ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری خوانده‌اند.