افغانستان

سفارت افغانستان در هالند از تعامل خود با وزارت خارجه طالبان خبر داد

در اطلاعیه‌ سفارت افغانستان در هالند روز گذشته منتشر شد آمده است که این سفارت برای رسیدگی به مشکلات شهروندان کشور و ارائه‌ خدمات قنسولی با وزارت خارجه‌ی طالبان «تعامل» می‌کند.

این سفارت‌ افزوده است که اسناد برای تأییدی به وزارت خارجه‌ طالبان در کابل می‌فرستد.

سفارت‌ افغانستان در هالند همانند اکثر نمایندگی‌های افغانستان در خارج در کنترل دیپلمات‌های حکومت پیشین کشور است.

در همین حال به‌گفته‌ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه‌ طالبان، سفارت افغانستان در هالند پس از این برای شهروندان کشور خدمات قنسولی ارائه خواهد کرد.

تاکنون چند کشور، از جمله کشورهای منطقه سفیران طالبان را پذیرفته‌اند. همچنین برخی از دیپلمات‌های حکومت پیشین نیز از طالبان دستور می‌گیرند.

با این حال، تاکنون هیچ کشوری به‌گونه‌ رسمی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

در روزهای گذشته سفارت افغانستان در هند با انتشار اطلاعیه‌ای از پایان کار خود در دهلی جدید خبرداد.

این سفارت عدم همکاری دولت میزبان را با کارمندان این نمایندگی سیاسی از مهمترین دلایل این تصمیم بیان کرده است.

از سوی دیگر طالبان چند دیپلمات تازه را برای کار در سفارت افغانستان در ترکیه معرفی کردند.