خبر آمو

خبر آمو ۱۱ میزان ۱۴۰۲

بانک جهانی در گزارش تازه اش، اقتصاد افغانستان را شکننده گفته است. در این گزارش آمده است که دو سوم خانواده‌ها در افغانستان با چالش‌های معیشتی روبرو هستند.