بازرگانی زنان

۶۲۰ دختر در بلخ با کمک سازمان جهانی کار آموزش‌های مالی را فراگرفتند

بیش از ۶۲۰ دختر با کمک سازمان جهانی کار، آموزش‌های مالی را در ولایت بلخ فراه گرفتند.

این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این برنامه از سوی ملل متحد در ولایت بلخ عملی شده و دختران در بخش مهارت‌های مالی آموزش دیدند.

سازمان جهانی کار گفته است که انتظار می‌رود در آینده به کارآفرینان خبره مبدل شوند.

این درحالی است که طالبان دختران و زنان را از کار در نهادهای غیرحکومتی منع کرده‌اند و شمار زیادی از دختران در ولایت‌های مختلف به کسب و کارهای کوچک روی آورده‌اند.