افغانستان

برنامه جهانی غذا: با کاهش کمک‌های جهانی یک میلیون مادر و کودک در افغانستان از کمک‌های غذایی محروم خواهند شد

برنامه جهانی غذا می‌گوید که با کاهش کمک‌ها، بیشتر زنان و کودکان در افغانستان آسیب خواهند دید.

این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که کاهش کمک‌های جهانی سبب خواهد شد تا یک میلیون مادر و کودک در افغانستان از دریافت کمک‌های غذایی محروم شوند.

برنامه جهانی خوراک در سال روان میلادی به دلیل کمبود بودجه، کمک به ۱۰ میلیون تن در افغانستان را قطع کرده است.

این نهاد از نهادهای مدد رسان خواسته که تا پیش از رسیدن زمستان و بسته شدن راه‌های مواصلاتی کمک‌های خود را ارسال کنند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که در سال روان میلادی ۴۰ میلیون تن در ۵۱ کشور در سطح اضطراری گرسنگی قرار دارند که تنها ۱۵ میلیون تن آنان در افغانستان هستند.

در همین حال؛ برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که کاهش کمک‌ها، بحران بشری در افغانستان را افزایش خواهد داد.

ملل متحد شمار شهروندان افغانستان که به کمک نیاز دارند را، بیش از ۲۹ میلیون تن اعلام کرده است.

برخی از شهروندان کشور می‌گویند که با آمدن طالبان مشکل فقر و گرسنگی در افغانستان افزایش یافته است.

دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان، روند کمک‌رسانی مددرسانان در افغانستان را به چالش کشیده است.

معاون بخش آسیایی این نهاد می‌گوید که نهادهای مدد رسان در افغانستان در پیوند به ادامه کارشان در شرایط بحرانی قرار دارند.