افغانستان صحت

شکایت باشندگان تخار از کمبود خدمات بهداشتی در ولسوالی‌ها و مرکز این ولایت

شماری از باشندگان ولسوالی‌های ولایت تخار می‌گویند که به دلیل نبود مراکز صحی در مناطق‌شان آنها بیماران‌شان را به شهر تالقان مرکز تخار انتقال می‌دهند و در این مرکز به بیماران به درستی رسیدگی نمی‌شود.

آنان می‌افزایند که نگران افزایش شمار مرگ‌ومیر مادران و کودکان در این ولایت هستند.

حبیب‌الله باشنده منطقه هزار باغِ ولسوالی خواجه‌ غار تخار است و برای درمان کودک‌ بیمارش به شهر تالقان آمده است.

او می‌گوید که از یک سو با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر کودک ۱۰ ماهه‌اش بیمار است.

حبیب‌الله می‌افزاید که در ولسوالی خواجه‌ غار مرکز صحی برای درمان کودکان وجود ندارد.

حبیب‌الله، باشنده تخار گفت: «ساعت یک شب گذشته کودک بیمارم را از ولسوالی خواجه غار به شفاخانه ولایتی تخار آوردم. اما داکتران در قسمت صحت یاب شدنش چندان توجه نکردند در حالی که ما مردم غریب هستیم و این شفاخانه را دولتی گفته به اینجا مراجعه می‌کنیم با آن هم در چندین جای از ما پول گرفته می‌شود، ولی در عوض چندان خدمات برای ما انجام نمی‌شود.»

برخی از بیمارداران از نبود خدمات بهداشتی در ولسوالی‌هایشان انتقاد می‌کنند.

به باور آنان، در بیشتر ولسوالی‌های تخار مردم به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و ناگزیر هستند که بیماران‌شان را برای درمان به شهر تالقان انتقال دهند.

حمیدالله، باشنده ولسوالی چاه آب تخار می‌گوید: «در ولسوالی ما هیچگونه امکانات بهداشتی وجود ندارد و از همین رو ما بیماران‌مان به مرکز تخار انتقال می‌دهیم در اینجا هم با هم با کمبود دارو و امکانات پزشکی مواجه هستیم.»

امان‌الله، باشنده ولسوالی کلفگان تخار نیز گفت: «یازده روز می‌شود کودک خود را از ولسوالی کلفگان جهت درمان به شفاخانه ولایتی تخار آوردم. اما تا هنوز وضعیت صحی کودکم بهتر نشده و این همه روز را در پریشانی سپری می‌کنم.»

برخی از باشندگان تخار اما خواهان توجه بیشتر پزشکان در بخش درمان کودکان هستند.

صدیق‌الله، باشنده تخار می‌افزاید: «مادرم را از ولسوالی خواجه غار تخار به مرکز صحی این ولایت آوردیم، ولی در این مرکز دارو وجود ندارد. ما دارو مورد نیاز را از بازار خریداری می‌کنیم. خواست ما این است که دارو و امکانات صحی را در داخل بیمارستان به بیماران فراهم بسازند.»

پیش از این، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که سیستم بهداشت در افغانستان با موانع جدی روبرو است و بودجه کافی برای ارائه خدمات در این بخش وجود ندارد.

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد نیز گزارش داده است که ۸۷۵ هزار کودک در افغانستان با تهدید شدید سوء تغذیه روبرو هستند و اگر از این کودکان پشتیبانی مالی نشود آنها جان خود را از دست خواهند داد.