زنان

یک زن پاکستانی برای توانمندسازی زنان مهاجر افغانستان کارگاه آموزشی راه‌اندازی کرده است

یک زن پاکستانی برای زنانی که از چنگ طالبان به پاکستان پناه آورده‌اند؛ یک کارگاه آموزش خیاطی و یک مرکز آموزش مهارت‌ها در بخش‌های هنر، مُد، زیبایی و صنایع دستی ایجاد کرده‌ است.

ماهرا بشیر می‌گوید که هدف از این کارش، کمک به زنان و دخترانی است که اکنون در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

در این کارگاه آموزشی بیش از ۲۰۰ زن مهاجر افغانستان سرگرم فراگیری هنر هستند.

در این کارگاه بیشتر از ۲۰۰ زن و دختر مهاجر افغانستان در شهر پشاور در چند بخش کاری، چشم به آموزش‌ آموزگارانی دوخته‌اند تا در آینده برای خود کاری مهیا کنند.

مسئول این کارگاه آموزشی می‌گوید که کوشیده است تا زنان افغانستان را از بی‌سرنوشتی نجات دهد.

ماهرا بشیر گفت: «ما برای آموزش دختران به کمک‌های همه جانبه نیاز داریم. اگر کمک دریافت کنیم، فکر می‌کنم بتوانیم بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ دانش آموز را همزمان آموزش دهیم و زنانی را که می‌توانند نقش مهمی در جامعه ایفا کنند، توانمند کنیم.»

آموزگاران این کارگاه آموزشی می‌گویند که برخی از زنان توانسته‌اند که کار آرایشگری را آغاز کنند تا برایشان منبع درآمدی باشد. کاری که زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از انجام آن محروم شده‌اند.

زاهده یکی از این آموزگاران می‌گوید: «بعضی از دانش‌آموزان قبلا راه‌های درآمدزایی را از خانه‌هایشان شروع کرده‌اند. آنها در حال آرایش کردن زنان و آماده کردن عروس‌ها هستند.»

این کارگاه آموزشی یک سال پیش برای زنان افغانستان ایجاد شده است تا شاید امیدی برای ۲۰۰ زنی باشد که در پاکستان به سر می‌برند.

اما برای میلیون‌ها زن و دختری که در افغانستان زندگی می‌کنند، هنوز روزنه امید برای فرداهای روشن باز نشده باقی مانده است.