افغانستان

سفارت افغانستان در دهلی به‌ وزارت خارجه هند سپرده می‌شود

دو منبع آگاه دیپلماتیک به آمو می‌گویند که سفیر افغانستان در دهلی در پیامی به وزارت خارجه هند گفته است که در پایان ماه سپتمبر مسئولیت این سفارت را به آن کشور واگذار می‌کند.

فرید ماموندزی در این پیام هم‌چنان گفته است که این «تصمیم جمعی» به سبب «چالش‌ها و فشار بی‌پایان» که این سفارت با آن روبرو است، اتخاذ شده است.

هرچند در این پیام جزئیات این چالش‌ها روشن نیست، اما پیش از این گزارش‌ شده بود که طالبان یکی از کارمندان این سفارت به نام محمد قادرشاه را به عنوان سرپرست سفارت معرفی کرده بودند که از سوی سایر دیپلمات‌های سفارت افغانستان در دهلی رد شده بود.