خبر آمو

خبر آمو ۴ میزان ۱۴۰۲

شورای امنیت ملل‌متحد امروز نشست ویژه را در مورد افغانستان برگزار کرد. در این‌نشست فرستاده ویژه ملل‌متحد برای افغانستان با تاکید بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان، از وضعیت بد حقوق‌‌بشری در افعانستان نگرانی کرد.