خبر آمو

خبر آمو ۳ میزان ۱۴۰۲

برنامه جهانی غذا آمار داده است که ۴۰ میلیون تن در ۵۱ کشور جهان در سطح اضطراری گرسنگی قرار دارند.

این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که از این میان، ۱۵ میلیون تن آن در افغانستان هستند.

پیش از این، برنامه جهانی غذا از کمبود بودجه در افغانستان هشدار داده و گفته است که اگر بودجه لازم تا پیش از زمستان در اختیار این نهاد قرار نگیرد، کمک‌های آن به افراد نادار کاهش خواهد یافت.