افغانستان

برنامه جهانی غذا: ۱۵ میلیون تن در افغانستان در شرایط اضطراری گرسنگی هستند

عکس از سازمان جهانی غذا

برنامه جهانی غذا آمار داده است که ۴۰ میلیون تن در ۵۱ کشور جهان در سطح اضطراری گرسنگی قرار دارند.

این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که از این میان، ۱۵ میلیون تن آن در افغانستان هستند.

پیش از این، برنامه جهانی غذا از کمبود بودجه در افغانستان هشدار داده و گفته است که اگر بودجه لازم تا پیش از زمستان در اختیار این نهاد قرار نگیرد، کمک‌های آن به افراد نادار کاهش خواهد یافت.

در همین حال سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است در صورت ادامه کمبود بودجه، میلیون‌ها شهروند افغانستان از خدمات بهداشتی نجات بخش در افغانستان محروم خواهند ماند.

این سازمان خواستار ادامه کمک‌ در بخش خدمات بهداشتی شده است.

در بخشی از گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که پس از دهه‌ها بی ثباتی، خشکسالی شدید و رویدادهای طبیعی، افغانستان با یک بحران دراز مدت بشردوستانه روبرو است و میلیون‌ها تن با فقر و عدم دسترسی به بهداشت و درمان زندگی می کنند.