جهان

بازدید ۳.۴ میلیون نفر از جشنواره آبجونوشی مونیخ

برگزار کنندگان بزرگترین جشنواره آبجونوشی در شهر مونیخ آلمان می‌گویند که تا هنوز ۳.۴ میلیون تن از این جشنواره بازدید کرده‌ند.

این جشنواره بیش از ۲۲۰ سال قدمت دارد، همه ساله در آلمان برگزار می‌شود و میلیون‌ها تن نیز برای تماشای آن به شهر مونیخ می‌روند.

هفته اول بزرگترین جشنواره آبجونوشی آلمان یا «اکتوبر فیست» حدود ۳.۴ میلیون تن بازدید کننده داشته است.

شرکت کنندگان در این جشنواره به‌گونه بی‌رویه آبجو می‌نوشند، طبل و ساز می‌زنند، آواز میخوانند و خوشحالی می‌کنند.

کلمنز بامگارتنر، رییس جشنواره اکتوبر در این باره گفت: «تا عصر امروز، ما حدود ۳.۴ میلیون بازدید کننده در اکتوبر فیست خواهیم داشت. در سال ۲۰۱۹، آخرین سال قبل از شیوع کووید ۱۹، این رقم ۳.۳ میلیون نفر بود.»

این جشنواره با قدمت بیش از ۲۲۰ سال، همه ساله در شهر مونیخ آلمان از ۱۶ سپتمبر تا اوایل اکتوبر برگزار می‌شود.