بازرگانی

تمایل روسیه برای توسعه مسیرهای حمل‌ونقل به افغانستان و جنوب آسیا

روسیه می‌خواهد که مسیرهای حمل‌ونقل را به افغانستان و جنوب آسیا توسعه دهد.

رسانه‌های کازاخستانی از زبان نخست وزیر روسیه نوشته‌اند که مسکو آماده توسعه این مسیرها به افغانستان و جنوب آسیا است.

در حال حاضر؛ پروژه افغانستان – ترانس زیر کار است و با تکمیل آن کشورهای آسیای میانه از افغانستان به جنوب آسیا وصل خواهد شد.

در همین حال؛ یک هیات از پروژه‌های بین‌المللی ترکمنستان به افغانستان آمده است.

وزارت انرژی و آب طالبان نوشته است که این هیات با عبداللطیف منصور؛ سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان درباره پروژه‌های انتقال انرژی مانند پروژه تاپ گفتگو کرده است.

رییس پروژه‌های بین‌المللی ترکمنستان گفته است که کار ساخت سب استیشن نورالجهاد و لین انتقالی ۱۱۰ کیلوولت به ولایت هرات تا زمستان آینده به پایان خواهد رسید.