ساینس و تکنالوژی

حراج اسکلت یک دایناسور ۱۵۰ میلیون سال پس از مرگ او

2043WD-FRANCE-DINOSAUR_AUCTION_O_

قرار است اسکلت یک دایناسور گیاه‌خوار که حدود ۱۵۰ میلیون سال پیش در زمین زندگی می‌کرده، ماه آینده در شهر پاریس به حراج گذاشته شود.

فسیل این دایناسور که باری نام دارد در دهه ۱۹۹۰ کشف شد و برای اولین بار است که به حراج گذاشته می‌شود.

میلیون‌ها سال پس از ناپدید شدن دایناسورها از روی زمین، اسکلت یک دایناسور قرار است در ۲۰ اکتوبر در شهر پاریس به حراج گذاشته شود.

این دایناسور در دهه ۱۹۹۰ کشف شد و دیرینه شناسان نام آن را باری گذاشته‌اند.

این دایناسور ۲.۱ متر ارتفاع و ۵ متر طول داشته که تقریبا ۱۵۰ میلیون سال پیش در زمین زندگی می‌کرده است.

الکساندر جیکویلو، حراج کننده می‌گوید: «این نمونه خیلی خوب حفظ شده است که بسیار نادر است. برای مثال ۹۰ درصد جمجمه آن کامل است و ۸۰ درصد بقیه اسکلیت دایناسور کامل است. این بسیار نادر است. به هر صورت، دایناسور در بازار هنر نیز یک چیز نسبتا کمیاب است، زیرا حداکثر یک یا دو یا سه نمونه در جهان وجود دارد».

این دایناسور بزرگ گیاه‌خوار بوده که در شمال امریکا و در اروپا می‌زیسته است.

باری قرار است ماه آینده در فرانسه به حراج گذاشته شود. انتظار می‌رود که اسکلت این دایناسور به ۱.۲ میلیون یورو فروخته شود.