جهان

تجمع صدها ایرانی مقابل کاخ سفید در سالروز مرگ مهسا امینی

صدها ایرانی در سالروز مرگ مهسا امینی در مقابل کاخ سفید در واشنگتن گردهم آمدند و برعلیه دولت ایران شعار دادند.

معترضان از جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده خواستند که در برابر در دولت ایران تحریم‌های بیشتری وضع کند.

مهسا امینی سال گذشته زیر شکنجه پولیس گشت ارشاد ایران جان باخت که منجر به تظاهرات و نارآمی‌های سراسری در ایران شد.

نیروهای امنیتی ایران روز گذشته اعتراضات مردمی در مناطق کردنشین این کشور را سرکوب کردند و پدر مهسا امینی را نیز برای مدت کوتاهی بازداشت کردند.