افغانستان

تأکید ایالات متحده بر ایجاد یک حکومت همه‌شمول در افغانستان

شهر کابل. عکس از رویترز.

سفارت امریکا برای افغانستان که اکنون از قطر فعالیت دارد به مناسبت روز جهانی مردم سالاری در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که واشنگتن همواره بر ایجاد حکومتی در افغانستان تاکید می ورزد که بتواند نماینده گی از تمام مردم افغانستان بکند.

جهان امروز از روز جهانی مردم سالاری بزرگ داشت می‌کند، اما این جا در افغانستان به نظر می‌رسد که در دو سال گذشته مفهوم “مردم سالاری” برای بسیاری ها نا آشنا شده است و از عملی شدن آن از سوی طالبان خبری نیست.

سفارت امریکا به مناسبت این روز در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است: «امروز، روز جهانی مردم سالاری است. ایالات متحده امریکا به مناسبت این روز و همواره بر ایجاد یک حکومت که از همه مردم افغانستان نمایندگی کند تاکید می ورزد، تا صدای هر شهروند افغانستان شنیده شود.»

در دو سال گذشته چگونگی ایجاد حکومت همه شمول یکی از موارد مهم بحث میان نماینده گان طالبان و نماینده گان کشور های غربی بوده است.

فیض محمد زلاند فعال سیاسی می‌گوید: «جهان خواهان ایجاد حکومتی است که در آن تمام اقوام و مذاهب، فعالان جامعه مدنی و تمام شهروندان افغانستان شامل آن باشند، اما طالبان می خواهند که به رسمیت شناخته شوند و مقام های شان از لیست سیاه بیرون شوند و همچنان پول های منجمد شده افغانستان آزاد شوند، برایم چنین به نظر می رسد که هر دو طرف برای رسیدن به یک تفاهم فاصله زیادی دارند.»

با این همه زنان که نیمی از جامعه را شکل می دهند، می گویند که از تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی از سوی طالبان کنار زده شده اند و تمامی حقوق آنان از سوی طالبان حذف شده اند.

ترنم سیدی فعال حقوق زن می‌گوید: «زنان به شکل سیستماتیک از جامعه حذف شدند و اگر زنان خواستند که صدای شان را بیرون بکشند، متاسفانه که از سوی طالبان یا سرکوب شدند، یا اسیر شدند و یا هم به قتل رسیدند.»

پیش از این وزارت خارجه امریکا و ملل متحد به رسمیت شناخته شدن طالبان را به حرمت گذاشتن آنان به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران پیوند داده اند، اما در دو سال گذشته آنگونه که ملل متحد گزارش داده است، طالبان نه تنها این که به حقوق زنان و دختران حرمت نگذاشته اند، بل با گذشت هر روز حقوق و آزادی های زنان و دختران را محدود و یا هم سلب کرده اند.