افغانستان

گرامی‌داشت از بیست‌ودومین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود در امریکا

شماری از فعالان مدنی، سیاست‌مداران و شهروندان افغانستان در تالار چری بلاسم در نزدیکی واشنگتن دی سی گردهم آمدند تا از بیست و دومین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان یادبود کنند.

سخنرانان در این مراسم به فراز و فرودهای زندگی احمد شاه مسعود اشاره کردند.

آصف آشنا؛ فعال سیاسی می‌گوید: «حامیان و لابیان طالب بهتر از ما و هوشمندتر از ما عمل می‌کنند، به نظر من ما با شهامت این را داشته باشیم و بپذیریم که شرم، ننگ و حقارت‌اش روی دست ما می‌ماند و مسئولیت تاریخی آن هم روی دست ما می‌ماند.»

در همین حال شمار دیگر تنها راه بهبود وضعیت افغانستان را در لغو قرارداد دوحه و قطع کمک‌های امریکا به طالبان می‌دانند.

محب‌الله نوری؛ فعال سیاسی  گفت: «چه وقت ما ۵ هزار نفر پیش روی کاخ سفید رفتیم که صدای ما شنیده نشد. طالبان از راهی که آمده و پیروز شده از همان راه شکست می‌خورد. از طریق قرارداد دوحه آمده و با لغو قرارداد دوحه می‌رود.»

زنان و دختران نیز در این مجلس با اشاره به محدودیت‌های اخیر طالبان می‌گویند که در زمان حاکمیت مجاهدین، احمدشاه مسعود برای دختران زمینه تعلیم فراهم کرده بود.

زینورا؛ اشتراک کننده خاطرنشان کرد: «فرمانده مسعود دستور داده بود که برایش مشکل ایجاد نکند، مگر اینکه حمایت کند. و خانم اصغری به همراه یازده معلم دیگر موفقانه آن مکتب را ایجاد کردند. دختر و پسر تحصیل خود را ادامه دادند و امروز و امروز اکثر آن دختران و پسران داکتر، انجینیر و رهبر شده‌اند.»

عمر شریفی؛ استاد دانشگاه گفت: «یک پدیده‌ای نبود که مثل امروز تمام مطبوعات غربی انتشار پیدا کرده که فقط از خاطر امریکا بود. اساس مبارزه با طالبان را احمدشاه مسعود پایه‌گذاری کرد.»

بیست و دو سال پس از جان باختن احمد شاه مسعود، حالا دوباره طالبان در افغانستان حاکم هسنند، دختران اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارند و جهان به شمول پاکستان که از حامیان سر سخت طالبان به شمار می‌رود، از حضور گروه‌های هراس افگن در افغانستان زیر اداره طالبان نگران هستند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان پسر احمدشاه مسعود و شماری از همراهان او علم «مقاومت دوم» را بلند کرده‌اند، اما معلوم نیست در نبود او چه سرنوشتی در انتظار میراث سیاسی و نظامی او به ویژه مقاومت در برابر طالبان است.