زنان

اعتصاب غذایی تمنا زریاب پریانی وارد یازدهمین روز خود شد

تمنا پریانی که یکی از زنان معترض است که با همراهانش از ملل متحد و کشورهای پشتیبان حقوق بشر و زنان می‌خواهد که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را از سوی طالبان به رسمیت بشناسند.

تمنا زریاب پریانی تاکید می‌ورزد تا هنگامی که به این خواست اش نرسد، دست از اعتصاب غذایی نمی‌کشد.

والدین ملاله یوسفزی نیز برای پشتیبانی از خواست‌های تمنا زریاب پریانی به شهر کلن آلمان سفر کرده‌اند و در کنار او و همراهانش به اعتراض در برابر طالبان پرداخته‌اند.

آنها محدودیت‌هایی را که طالبان بر زندگی زنان در افغانستان وضع کرده‌اند، «نسخه شدید آپارتاید» خواندند.

تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زنان از روز جمعه، اول سپتمبر، برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان تحت کنترول طالبان اعتصاب غذا کرده است.

در این اعتراض شماری از فعالان حقوق بشر از افغانستان و ایران خانم پریانی را همراهی می‌کنند.

تاکنون وزیر خارجه آلمان و معاون پارلمان ایالت دوسلدورف آلمان از خانم پریانی و همراهانش دیدار کرده‌اند.