جهان

اردن میزبان مسابقه موتررانی با وسایل دست ساخته

اردن میزبان مسابقه موتررانی جعبه صابون رِدبول بود که در آن اشتراک کنندگان با وسایل دست ساخته، اما بدون ماشین با هم به رقابت پرداختند.

مسابقه هیجان انگیز موتررانی جعبه صابون رِدبول در امان پایتخت اردن برگزار شد.

اشتراک کنندگان در این مسابقه تفریحی و هیجان انگیز با وسایل نقلیه دست ساز و بدون ماشین با هم به رقابت می‌پردازند.

اشتراک کنندگان وسایل نقلیه به شکل تختخواب، مواد خورانی، جعبه، حیوانات و غیره می‌سازند و با هم رقابت می‌کنند.

زید ابو شمع‌الله، یکی از اشتراک کنندگان در این باره گفت: «رویداد رِدبول، در کُل به شیوه‌ای بسیار هیجان‌ انگیز طراحی شده است، مسیر مسابقه نیز برای ما هیجان‌انگیز است».

احمد ملکاوی، یکی دیگر از شرکت کنندگان افزود: «سعی کردیم تا حد امکان خلاق باشیم. طرح شکل موتر همانطور که می‌بینید، یک بز است.»

در این مسابقه چهل تیم در مسیری پر از موانع با هم مسابقه می‌دهند. این مسابقه پر از لحظه‌های شادی است و هیجان است، مانند از هم پاشیدن یا واژگون شدن موترهای اشتراک کنندگان در زمان عبور از مانع‌ها.»

به گفته برگزارکنندگان این مسابقه از سال ۲۰۱۵ به این سو اردن سه بار از مسابقه جعبه صابون میزبانی کرده است.