افغانستان

حقانی از کریم خلیلی و محمد محقق خواست به کشور باز گردند

سراج الدین حقانی، یکی از کلیدی ترین افراد طالبان که در فهرست سیاه ملل متحد و امریکا قرار دارد، در پوشش شدید امنیتی در گردهمایی مردمی در بامیان شرکت کرد.

سرپرست وزارت داخله طالبان در این گردهمایی با تبسم از محمد محقق و کریم خلیلی دو تن از رهبران پیشین جهادی خواست که همچون ریش سفید و بزرگ قوم به افغانستان برگردند و زندگی خود را ادامه دهند.

او می‌گوید که طالبان فکر انتقام را از هیچ کسی ندارد.

اما محمد محقق در واکنش به این سخنان سرپرست وزارت داخله طالبان می‌گوید که برگشت آنان، بدون توافق روی چگونگی نظام آینده، ایجاد اداره موقت و برگزاری انتخابات مشکل را برطرف نمی سازد.

او در پیامی به آمو گفت: «از حسن نیت شان ممنون ولی برگشتن ما به افغانستان بدون یک مذاکره واقع در سطح همه جریان های مؤثر سیاسی و توافق روی چگونگی نظام آینده و تشکیل یک اداره مؤقت و قبول انتخابات و احترام به آراده و ارای مردم افغانستان مشکل را حل نمیکند.»

طالبان پس از به قدرت رسیدن عفو عمومی اعلام کردند اما تازه ترین گزارش ملل متحد نشان میدهد که طالبان به قتل‌های صحرایی در برابر نیروهای امنیتی حکومت پیشین پرداختند.

یوناما در ماه اگست گزارش داد که ۱۴۸ قتل صحرایی از سوی طالبان را مستند کرده است.

از سویی‌هم، سراج الدین حقانی تاکید می ورزد که دروازه تعامل با جهان باز است.

در این مراسم، عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان به این باور است که با آمدن طالبان، اختلاف و عقده میان اقوام و مذهب‌ها از میان برداشته شده است.

این گفته‌های عبدالله سرحدی در حالی ابراز می شوند که در ماه محرم سال روان، طالبان بر مراسم مذهبی شعییان محدودیت وضع کردند و از نصب داربست‌ها و پرچم‌های مذهبی جلوگیری کردند.