زنان

تأکید فعالان حقوق زن در کانادا بر رسیدگی به چالش‌های فراراه زنان در افغانستان

شماری از فعالان حقوق زن در کانادا گروهی را برای رسیدگی به چالش‌های فراراه زنان در افغانستان ایجاد کرده اند.

این زنان که بیشتر آنان مقام‌های حکومت پیشین هستند، می‌گویند که هدف از این کار آنان، به دست آوردن پشتیبانی حکومت و پارلمان کانادا برای توجه به وضعیت حقوق بشری به ویژه اوضاع زنان در افغانستان است.

این همایش روز پنجشنبه در شهر تورنتوی کانادا برگزار شده بود که در آن اجتماع فیمینست کانادا برای افغانستان را ایجاد کردند تا بتوانند مقام‌های کانادایی را از اوضاع حقوق بشری به ویژه وضعیت زنان افغانستان در زیر اداره طالبان، آگاه بسازند.

شینکی کروخیل سفیر پیشین افغانستان در کانادا می‌گوید: «هدف این است که چطور بتوانیم داد خواهی بکنیم برای تمام مسایل که مردم افغانستان از آن رنج می برند اول این که ما بتوانیم چطور یک اتحاد را میان زنان به وجود بیاوریم تا بعد از آن زنان چطور بتوانند که همراه سیاسیون و پارلمان کانادا را برای داد خواهی همکاری آنان را به دست بیاوریم.»

بیرون کشیدن زنان در معرض خطر از افغانستان یکی از فعالیت های دیگر این اجتماع خواهد بود.

نرگس نهان فعال حقوق زن می‌گوید: «هدف این اجتماع این است که بتوانیم زنان فعال افغانستان را از اقوام مخلتف و از نسل های مختلف داخل این اجتماع بیاوریم تا همه بتوانیم با هم کار کنیم که دادخواهی منظم همراه حکومت کانادا داشته باشیم.»

معصومه خاوری فعال حقوق زن می‌گوید: «تمام فعالیت ها، تمام اعتراض هایی که در داخل و خارج از افغانستان جریان دارند ما حمایت شان کنیم و هر آن کسی که میتواند صدای خود را بلند بکند ما همراه آنان همصدا خواهیم شد.»

یک سناتور کانادایی نیز بر ایجاد یک برنامه درازمدت برای رسیدگی به معضل افغانستان تاکید می ورزد.

سناتور کانادایی می‌گوید: «ما باید آماده شویم که کار های مشترک را به گونه درازمدت آغاز کنیم. ما می بینیم که افغانستان به دست طالبان افتاده است و کودکان در آنجا در حال مرگ قرار دارند و می دانیم که این چیزی است که در افغانستان در حال حاضر اتفاق میافتد. ما باید یک دید درازمدت به مسایل افغانستان داشته باشیم و ما باید روی اجتماعاتی که مانند امروز ما ایجاد کردیم، سرمایه گذاری شود.»

این اجتماع در کانادا برای رسیدگی به چالش‌های زنان در افغانستان در حالی ایجاد شده است که پیش این زنان در داخل افغانستان جهان را در برابر سیاست های تبعیض آمیز طالبان به خاموشی و بی توجهی متهم کرده اند و گفته اند که هیچ کشوری بر طالبان فشارهای لازم را وارد نکرده است تا آنان برای حرمت گذاشتن به حقوق و آزادی های زنان وادار شوند.