جهان

باستان شناسان در پرو یک مومیایی هزار ساله کشف کردند

9858LA-PERU-ARCHAEOLOGY__O_

باستان شناسان در لیما پایتخت پرو یک مومیایی که قدمت آن به هزار سال می‌رسد را پیدا کرده‌اند.

این مومیایی از یک مکان باستانی در نزدیکی پایتخت پرو کشف کرده‌اند که مربوط به دوران پیش از تمدن اینکاها می‌شود.

بقایای یک فرد بالغ متعلق به ۱۰۰۰ پس از میلاد در قبری در این ساحه باستانی کشف شده است.

میرلا گانوزا، باستان شناس پرویی گفت: «این کشف کمک می‌کند تا اطلاعاتی را که تاکنون در مورد فرهنگ یچما می‌دانیم تکمیل کنیم. قدمت فرهنگ یچما به حدود ۱۰۰۰ سال بعد از میلاد بر می‌گردد، جالب است که هنوز هم چنین چیزهایی را در وسط شهر می‌یابیم».

پیدا شدن این مومیایی، توجه باستان شناسان را به خود جلب کرده است زیرا از سال ۲۰۱۵ که کاوش ها آغاز شد، قطعات سرامیکی در کنار بقایای دفن شده، یافت نشده است.

پس از فروپاشی امپراتوری واری، که بین سال‌های ۶۰۰ تا ۱۱۰۰ پس از میلاد در کشور پرو کنونی حکومت می‌کرد، پادشاهی‌های کوچکتری از جمله فرهنگ یچما ایجاد شد که بر منطقه جنوبی لیما تسلط داشت.