افغانستان

هشدار احمد مسعود به جامعه جهانی: افراط‌گرایی در افغانستان را نادیده نگیرید

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت‌ که به مناسبت بیست‌وسومین سالیاد جان‌ باختن احمد شاه مسعود در پارلمان بریتانیا سخنرانی داشت به جامعه جهانی هشدار داد که نباید تهدیدهای برخاسته از هراس‌افگنی و افراط‌گرایی را در افغانستان نادیده بگیرند.

به باور آقای مسعود این تهدید محدود به مرزهای افغانستان نیست، بل بار دیگر به تمام گوشه و کنار جهان خواهد رسید.

با اشاره به رویداد یازدهم سپتامبر می‌گوید او چون پدرش بار دیگر به جهان هشدار می‌دهد که افغانستان به پناه‌گاه امن هراس‌افگنان جهانی و منطقه‌‌ای مبدل شده است.

مسعود تاکید کرد: «متأسفانه افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه‌های تروریستی جهانی و منطقه‌ای مبدل شده است. پدرم بیست و دو سال پیش در پاریس به جامعه جهانی درباره خطر قریب الوقوع هشدار داد. رویدادهای وحشتناک یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ هشدار او را به طرز غم‌انگیزی ثابت کرد. امروز من حرف او را تکرار می کنم.»

احمد شاه مسعود ۲۳ سال پیش از امروز به روز نهم ماه سپتامبر در نتیجه یک حمله انتحاری مهاجمان وابسته به شبکه القاعده در خواجه بهاءالدین تخار جان باخت،دولت پیشین افغانستان برای او لقب قهرمان ملی را داده بود.