بازرگانی

نزدیک به ۳.۵ میلیون تن در افغانستان در ناامنی شدید غذایی قرار دارند

شهر هرات. عکس از آرشیف

سازمان ورلد ویژن گزارش داده است که نزدیک به ۳.۵ میلیون تن در افغانستان در درجه شدید ناامنی غذایی قرار دارند و به غذا دسترسی ندارند.

در این گزارش آمده است که به علت کمبود بودجه بیش از ۲۶۰ مرکز بهداشتی خدمات‌شان را در افغانستان متوقف کرده‌اند.

سازمان ورلد ویژن شمار افرادی را که در سراسر جهان با گرسنگی شدید روبرو هستند را ۲۵۸ میلیون تن گفته است.

غلام رسول باشنده شهر هرات است و مسئولیت یک خانواده ۱۵ نفری را به دوش دارد.

او می‌گوید که به علت ناداری و نبود کار توان خرید موادغذایی را ندارد و کودکانش بیشتر شب‌ها گرسنه می‌خوابند.

غلام رسول ادامه داد: «۱۵ نفر فامیل هستیم و سرپرست خانواده خود من هستم. روزی صد یا ۱۵۰ افغانی عاید دارم. روزگار به هیچ رقم تیر نمی‌شود. ۳هزار و ۵۰۰ هزار افغانی کرایه خانه می‌دهم. همین‌قدر است که طالبان به من کار ندارند، به همین گوشه افتاده هستم. بالاخره زندگی است. در طول شش هفت ماه یک مَن برنج هم به ما کمک نمی‌شود.»

سازمان ورلد ویژن از کمبود بودجه نهادهای مددرسان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گزارش داده است که به ۱.۳ میلیارد دالر برای کمک به افغانستان نیاز است.

در بخش دیگری از گزارش ورلد ویژن یا سازمان چشم‌انداز جهانی آمده است که ۳.۴ میلیون تن در افغانستان در درجه شدید ناامنی غذایی قرار دارند.

بربنیاد این گزارش، به علت خشکسالی، افزایش فقر و جنگ‌های چهل ساله اکنون نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

شماری از شهروندان دیگر کشور نیز بر این باورند که از دو سال به این سو بیشتر با فقر روبرو شده‌اند و قدرت خرید مواد خوراکی را ندارند.

سیف‌الدین؛ باشنده هرات در این باره گفت: «بیکاری بسیار زیاد شده است. من زرنج دارم از صبح تا شام کار می‌کنم و بعضی روز‌ها دست خالی به خانه می‌روم از دست بیکاری فقط اگر کدام روز برابر شود پول یک نان بیرون می‌شود.»

بشیراحمد؛ دیگر باشنده هرات افزود: «کار و بار نیست، سرگردان هستیم. غریب و گرسنه و تشنه هستیم.»

پیش از این، برنامه‌ی جهانی غذا گفته است که از هر ۱۰ خانواده در افغانستان ۹ خانواده به غذای کافی دسترسی ندارند و نیازمندی مردم به کمک‌ها افزایش یافته است.