افغانستان زنان

حسرت شرکت در آزمون کانکور در دل هزاران دختر دانش‌آموز در افغانستان

اداره امتحانات تحت اداره طالبان امروز درحالی نتایج آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد که هیچ دختری اجازه شرکت در این آزمون نداشت. از همین رو در فهرست اعلام نتایج کانکور سال روان نام هیچ دختری دیده نمی‌شود.

این درحالی است که داوطلبان دختر آزمون کانکور در سال‌های پسین، بیشترین نمره را در آزمون کانکور به دست آورده بودند.

شماری از دختران فارغ صنف دوازدهم که می‌خواستند امسال در کانکور اشتراک کنند به آمو می‌گویند که منع آنان از تحصیل هیچ توجیح دینی ندارد.

آنان می‌گویند که با این شرایط نیز آنها به امید ایجاد تغییر و با امید اینکه بتوانند در کانکور شرکت کنند درس می‌خوانند.

ثمرن که به عنوان اول نمره عمومی از یکی از مکتب‌های هرات فارغ شده می‌گوید؛ امروز که نتایج امتحان کانکور اعلام شد، برایش سخت‌ترین و دشوارترین روز زندگی‌اش بوده است.

ثمرن؛ فارغ‌التحصیل صنف دوازدهم گفت: «من دوازده سال مکتب خواندم از صنف اول تا دوازدهم نمره اول بودم و همیشه آرزویم این بود که امتحان کانکور بدهم، شامل دانشگاه شوم و در رشته‌ای که دوست دارم تحصیلات خود را ادامه بدهم. ولی متاسفانه طالبان امسال از دختران امتحان نگرفتند و فقط پسران شامل امتحان شدند. بسیار متاثر و نگران آینده خود و بقیه دختران افغانستان هستم و امیدوارم امتحان کانکور از دختران نیز گرفته شود.»

دختران دیگری نیز همچون ثمرن از متقاضیان شرکت در آزمون کانکور امسال افغانستان بودند، اما طالبان مانع حضور آنان در کانکور شدند.

شمایل یکی دیگر از دختران بازمانده از شرکت در آزمون کانکور گفت: «صنف ۱۲ را تمام کردم، می‌خواستم امتحان کانکور بدهم، ولی از ما آزمون نگرفتند و نگران آینده خود هستم. امروز هم نتایج از بچه‌ها آمد، از آن‌ها کانکور گرفتند از ما نه، نمی‌دانم آینده ما چه خواهد شد.»

در حالی که سال پار نیز نام هیچ دختری میان ده نفر برتر کانکور‌ ۱۴۰۱ نبود، اما دختران دانش‌آموز با وجود ناامیدی‌ بسیار درباره آینده تحصیلی و شغلی‌شان، برای اشتراک در کانکور سال روان آمادگی گرفته بودند. اما طالبان مانع حضور آنان در امتحان کانکور شدند و کارت شمولیت کانکور را به آنان پخش نکردند.

عکس از رویترز

مژده یکی دیگر از دانش آموزانی است که طالبان اجازه شرکت در آزمون کانکور را از او گرفته‌اند، او نیز می‌گوید: امسال اولین سالی است که دختران در امتحان کانکور‌ اشتراک نکردند و امروز با اعلان نتایج که همه پسران بودند، بسیار دردناک بود که حتی نتوانستیم به امتحان کانکوری که سال‌ها زحمت کشیدیم اشتراک کنم. امیدوار هستم یک روز دوباره دروازه مکاتب و دانشگاه به روی دختران باز شود و آزادانه همگی به درس خود ادامه بدهند.»

طالبان افزون بر ممانعت از حضور دختران در کانکور، مکتب‌ها را نیز به روی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بسته‌اند. همچنان تحصیل زنان را ممنوع کرده‌اند و کار زنان در نهادهای غیردولتی را ممنوع اعلام کرده‌اند.

در تازه ترین مورد نیز طالبان دروازه همه آرایشگاه‌های زنانه را بستند و حضور زنان در بند امیر بامیان ممنوع کردند.

شماری از زنان در کابل امروز در واکنش به همه این محدودیت‌ها اعتراض کردند.

سال ۱۴۰۰ و در واپسین آزمون کانکور پیش از بازگشت طالبان به قدرت، سلگی باران، از کابل مقام نخست امتحان کانکور را به دست آورد. سال پیش از آن در ۱۳۹۹ نیز تهمینه پاینده و شهره قادری در صدر فهرست راه یافتگان به دانشگاه‌ بودند.